Přejít na web www.doo.cz

Vnitřní uzdravení - seminář - p. Elias Vella (bez ubytování a stravy, 8.-11. června)

duchovní obnova na téma "Vnitřní uzdravení" (8.-11.6.2020) Český Těšín - přednáší p. Elias Vella (františkán minorita z Malty, známý po celém světě autor knih a exercitátor). Další informace najdete na webu: exercicnidumceskytesin.cz Tento přihlašovací formulář je pouze pro účastníky, kteří se zúčastní celé duchovní obnovy (od pondělí 8.6. ráno do čtvrtka 11.6. odpoledne) bez využití ubytování a stravy. Cena: 350,- Kč. Pokud se chcete zúčastnit semináře včetně ubytování a stravy v exercičním domě, využijte prosím druhý formulář!

Akce začíná 8.6.2020.

Registrace probíhá od 14. 2. 2020 17:30 do 2. 6. 2020 12:00

Počet přihlášek je omezen na 69 + 15 náhradníků.
Aktuálně evidujeme 82 přihlášek.

Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník.

Římskokatolická farnost Český Těšín, IČ 49591975, se sídlem Masarykovy sady 73/24, 737 01 Český Těšín, bude jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené na přihlášce, kterou jste vyplnil/a, pro účely vedení evidence účastníků spojené s organizováním této akce, případné úhrady účastnického poplatku, vedení účetnictví a zasílání informací o podobných akcích pořádaných správcem, o které byste mohl/a mít zájem. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány ve spolupráci se zpracovatelem osobních údajů, kterým je Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava – Moravská Ostrava. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na emailové adrese rkf.ceskytesin@doo.cz