Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Spiritualita a duchovní život křesťana (3.12.2022)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
SILVESTR NA STŘEDISKU 2022/23 (29.12.2022)zajišťuje Anima Iuventutis
Přihláška do náboženství ve školním roce 2022/2023 (1.9.2022)zajišťuje Farnost Hnojník
Přihláška k formací ministrantů 2022/2023 farnosti Hnojník (9.9.2022)zajišťuje Farnost Hnojník
Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem (19.1.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně
Výchova v kontextu společnosti a náboženství (21.1.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Katecheze v evangelizačním poslání církve (28.1.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Vzdělávání jako celistvý proces (18.2.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada (1.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Vzdělávání jako celistvý proces (4.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Poselství křesťanských Velikonoc II (8.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Vzdělávání jako celistvý proces (18.3.2023)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum