Přejít na web www.doo.cz

Přehled aktivních přihlášek

Animátorský kurz 2020 - 2022 (25.9.2020)zajišťuje Anima Iuventutis
Nový život - zážitková duchovní obnova (25.9.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Metodický den pro vyučující náboženství (22.9.2020)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum
Společná cesta - duch.obnova pro manželské páry (16.10.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Přirozené plánování rodičovství - vzdělávací kurz (23.10.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Svatá Terezie z Avily (jednodenní DO v silenciu) (28.10.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje (jednodenní DO v silenciu) (14.11.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Svatý Jan od Kříže (jednodenní DO v silenciu) (5.12.2020)zajišťuje Exerciční dům, farnost Český Těšín
Křesťanství pro současnost - kurz vedení diskuze metodou P4C (24.1.2021)zajišťuje Katechetické a pedagogické centrum v Exercičním domě v Českém Těšíně