Krnov-Kostelec – Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci, který patří k nejstarším sakrálním stavbám v naší diecézi, dostal v průběhu září a října novou báň a také hodiny. V rámci projektu Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově-Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu“ obdržela Římskokatolická farnost Krnov-Kostelec, jež je vlastníkem objektu, z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotaci ve výši 9,2 mil. Kč. Spolufinancování ve výši 737 tis. Kč pak uhradila samotná farnost. Podařilo se jí získat finanční podporu od jiných subjektů: z Česko-německého fondu budoucnosti 350 tis. a od města Krnov 75 tis. Zbývající část ve výši 312 tisíc pak ležela na bedrech věřících místní farnosti. Celkové náklady pak dosáhly cca 9,9 mil. korun.

Žádost o finanční podporu projektu na opravu kostela sv. Benedikta, jehož sakristie pochází z počátku 13. století, poprvé podal bývalý krnovský farář P. Karel Slíva. Za jeho nástupce, P. Tomáše Mlýnka, došlo k jejímu opětovnému podání a projekt dotaci získal. Za stávajícího krnovského faráře a děkana, P. Karla Doležela, práce na kostele započaly a stále ještě pokračují; od května do listopadu tohoto roku byla zatím z části opravena fasáda, kompletně zrekonstruován krov na lodi i báně věže. Krov báně byl v takovém stavu, že bylo nutné jej kompletně rozebrat a postavit zcela novou. Nová báň pak mohla být za hojné pozornosti kolemjdoucích zakotvena na své místo, kde nahradila tu již doslouživší. Po dokončení nové měděné krytiny věže bude pokryta střecha kostela novou břidlicovou krytinou, a pokud to dovolí počasí, pak bude do zimy dokončena i oprava fasády kostela. Po novém roce budou zahájeny práce uvnitř kostela. Je plánovaná oprava vnitřních omítek a celková obnova výmalby kostela.

Občané Kostelce projevili zájem i o umístění hodin na nově opravenou věž svého chrámu. Na základě historických dokumentů bylo zjištěno, že hodiny byly při výstavbě věže kostela v letech 1862-63 plánovány, ale nikdy nebyly instalovány. A protože Římskokatolická farnost Krnov-Kostelec spolu s pracovníky památkové péče nebyly proti, mohly se hodiny pro věž pořídit. Jejich cena byla vyčíslena na 130400 Kč, přičemž občané Kostelce, tedy místní části Krnova, ale i občané samotného města přispěli částkou 98092 Kč (momentální stav) a město Krnov pak 20000 Kč.

„Je pěkné, že se tolik lidí podílelo na sbírce, je cítit, že je to tak nějak i spojilo,“ říká Ing. Karel Siuda, zástupce farnosti a technický dozor investora, a pokračuje: „Nenechalo to chladnými ani nevěřící, dobře si všimli, že kostel se před jejich očima mění.“

V kostele, resp. v jeho sakristii, se nacházejí unikátní fresky z 13. a 15. století, které již byly v letech 2001 až 2007 zrestaurovány. Tyto fresky nemají v tak velkém rozsahu a stupni dochování v českém Slezsku obdoby. Jsou na nich mimo jiné výjevy ze života patrona kostela, sv. Benedikta, či vyobrazení scény Proměnění na hoře Tábor aj.

Po dokončení oprav bude kostel zpřístupněn veřejnosti.

Autor: Libor Rösner

 

 
 

 

Pin It