Diecéze – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se opět ponese ve znamení poutí k jejich cti. Ta první proběhne již v předvečer tohoto svátku (4. července) v Benkovicích, zbylé pak v pátek 5. července v dalších farnostech diecéze. Ve stejný den bude v kapli na Radhošti zasvěcené dvojici soluňských bratří zahájena sezóna pravidelných sobotních poutí.

 

Na Radhošti se v létě slaví mše svaté každou sobotu. Foto: Michael Bujnovský / Člověk a Víra

„Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod, kázali nám spásu…“ zpívá se ve známé kancionálové písni č. 828. Právě na tomto poutním místě probíhají každoročně od 4. do 5. července cyrilometodějské slavnosti - Dny lidí dobré vůle a Národní pouť na Velehradě. Letos vyvrcholí v pátek 5. července v 10.30 na nádvoří před bazilikou slavnostní mší svatou, při níž bude hlavním celebrantem olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a kazatelem apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.


Cyrilometodějské poutě však budou probíhat nejen na Velehradě, ale i v ostravsko-opavské diecézi, a nejen na „naší Moravěnce drahé“, nýbrž i ve Slezsku.
Již čtvrtek 4. 7. se koná pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v kapli v Benkovicích, mše sv. začíná v 18 h.


Další poutě se uskuteční v samotný den slavnosti. Zde je jejich výčet:

 9.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci
9.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě
9.00 a 11.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě


9.30 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v kapli na Sýkorci (u Lubiny)


10.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Hostašovicích
10.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Bílé-Hlavaté
10.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje na Cvilíně

10.30 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Tísku
10.30 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích


11.00 Děkanátní Cyrilometodějská pouť na Boží horu u Žulové (v 10.00 křížová cesta)


17.00 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje na Horní Čeladné

Samostatnou kapitolou jsou pak poutní mše svaté v kapli na Radhošti v 9.30, 11.00 a ve 14.00, které odstartují letošní radhošťskou poutní sezónu.


Zde přinášíme výčet jednotlivých termínů.

V neposlední řadě je tady Den otevřených dveří, který pořádá v pátek 5. července Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Akce, která bude součástí obecních oslav svátku Cyrila a Metoděje, začne ve 14 hodin mší svatou ve zdejší kapli, následně bude připravena prohlídka budovy, ukázky pomůcek pro nevidomé i posezení s malým občerstvením. Dům bude pro veřejnost otevřen do 16.30 hodin. Další program v režii obce Vlaštovičky bude pokračovat na zdejším hřišti, kde v 15 hodin vystoupí dechová hudba Hlučíňanka a v 17 hodin taneční kroužek OK Dance. Následovat bude ukázka požárního útoku mladých hasičů z Vlaštoviček a ve 20 hodin taneční zábava s kapelou Duo Hvězda.

Ilustrační foto - kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.

Pin It