Ostrava - „Prosím, modlete se za mě,“ vyzval diecézi novokněz P. Vojtěch Buchta. V sobotu 29. června přijal v ostravské katedrále kněžské svěcení z rukou biskupa Martina. Zaplněná katedrála také děkovala odcházejícímu faráři z ostravské katedrály Mons. Janu Plačkovi.

sveceni od czudka

První fotografie po závěrečném průvodu. Foto: Mons. Jan Czudek

Vojtěcha v posledních hodinách před svěcením podpořila jeho domovská farnost Ostrava-Radvanice modlitebním podvečerem. Ozvěnou modlitební novény a dalších iniciativ na podporu novokněze pak byla slova žalmu: „Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.“

S tímto slovem pak Vojtěch Buchta přistoupil po evangeliu ke znělému „Zde jsem!“ Tím začala první část jeho přijetí mezi kněze. Biskup Martin v promluvě zmínil povolání sv. Petra a Pavla, které si Ježíš vybral stejně jako budoucího novokněze Vojtěcha. „Nebylo to pravděpodobně na cestě do Damašku jako u apoštola Pavla a nebylo to ani u rybářských sítí jako u apoštola Petra. Možná někde u rýsovacího prkna nebo počítače, ale také ty jsi v nějakém okamžiku svého života zaslechl ono Ježíšovo: Pojď za mnou. Tobě chce Ježíš svěřit podíl na apoštolském poslání. Slovy konsekrační modlitby máš ‘biskupovi jako nástupci apoštolů v jeho nedostatečnosti pomáhat vykonávat apoštolský úřad‘.“

Biskup Martin následně mluvil o atributech sv. Petra a Pavla. U Petrova klíče jako nástroje odemykání a zamykání vybídl biskup novokněze, aby rád sloužil svátostí smíření. „Otevírat odpuštěním nebeskou bránu a být zprostředkovatelem Božího milosrdenství. To je obrovská moc, kterou ti kněžským svěcením Bůh svěřuje do rukou.“

Pavlův meč a knihu použil biskup jako symbol pro hlásání evangelia. „Hlásání evangelia není bokovka ve chvílích, kdy nám zbyde čas. (…) Pamatuj, že služba hlásání se rodí v naslouchání Božímu slovu a blízkosti lidem,“ podotkl biskup a ocitoval papeže Františka: „Kázání je měřítkem toho, jak blízko je pastýř svému lidu,“ (Evangelii Gaudium, čl. 135).

Když o pár chvil později dostal novokněz kalich a misku, byl to moment hluboké kontinuity: „V jednotě s apoštoly a jejich nástupci máš slavit eucharistii. Tvoje ruce jsou pomazány k tomu, aby se v nich odehrával zázrak proměnění, abys zpřítomňoval Kristovu oběť a spolu s Kristem sestávat obětí úplnou a ustavičnou,“ prohlásil biskup a jmenoval dva přítomné kněze, kteří slaví své 50. kněžské jubileum: Mons. Rudolfa Sikoru z Hnojníku a P. Petra Černotu z Píště.

O chvíli později věřící v katedrále vzývali Ducha svatého a prosili o přímluvu různé nebeské patrony v litaniích. Zazněla také jména sv. Terezie Benedikty od Kříže, sv. Karla Foucaulda nebo bl. Klementa von Galen – kardinála z Münsteru, který vzdoroval nacistické totalitě. O pár chvil později pak Vojtěchovi přinesl kněžskou štolu a ornát farář z jeho domovské farnosti – P. Marek Jargus.

Na závěr mše sv. poděkoval novokněz všem přítomným a předal biskupovi ikonu sv. Josefa. „Biskup je pro kněze pěstounem, proto předávám ikonu sv. Josefa,“ vyzdvihl P. Buchta doprovázení, kterého se mu od biskupa v uplynulých letech dostalo.

Přišla řada ale i na další děkování. S ostravskou katedrálou se po 27 letech loučí farář Mons. Jan Plaček. Biskup Martin mu poděkoval nejen za všechna vypravená kněžská svěcení, ale i veškeré další slavnosti, které připravoval. Mons. Plaček pak navázal: „Vždycky byli tady v katedrále lidé, se kterými se mi dobře spolupracovalo. Chtěl bych popřát svému nástupci, aby to měl stejně,“ poděkoval katedrální farář.

Ve stínu katedrály pak ještě hloučky lidí zůstaly v přátelských rozhovorech. Na kněžské svěcení přijela z Olomouce také Cecílie, Vojtěchova spolužačka z teologie: „Chtěla jsem Vojtu duchovně podpořit. Mocně jsem ho dnes svěřovala Panně Marii, aby ho přiváděla ke Kristu. Aby i v těžkostech věděl, že Pán je blízko – někdy více jako ukřižovaný Kristus a někdy jako miminko, které mu Marie dává do rukou,“ sdílela se.

Na místě byla také široká rodina novokněze. Až z Mimoně dorazil Ondřej s manželkou, dcerou a rodiči od manželky. „Vojtěch u nás několikrát byl, pomáhal švagrovi se stavbou domu,“ popsal svůj vztah k novoknězi, který vystudoval stavařinu. Z kněžského svěcení si odnáší radost, že Vojtěch vstoupil do společenství s dalšími kněžími a biskupem. „Je to úžasný zážitek, krásná slavnost a svátost,“ uvedl s tím, že mu svěcení připomnělo svatbu, kterou nedávno slavili v rodině. „Dva lidi se tam vydali na společnou cestu a i toto je krásný vstup do kněžského života.“

Primiční mši svatou P. Vojtěch Buchta oslaví v neděli 30. června od 16 hodin v kostele v Ostravě-Radvanicích. Dál bude působit v místecké farnosti, kde prožil také jáhenský rok. V místecké farnosti za dar kněžství poděkuje při mši svaté v neděli 7. července v 10 hodin v tamním kostele sv. Jana a Pavla.

Fotogalerii ze slavnosti najdete na webové stránce projektu Člověk a Víra.

Pin It