Diecéze – Prázdniny je dobré nejen si užít, ale využít příležitosti prožít to, co nás může obohatit. O tom je přesvědčeno ostravské Centrum pro rodinu a sociální péči. A tak už po několikáté hned první prázdninový den 1. července spolupořádá s Katechetickým a pedagogickým centrem a Diecézním centrem pro mládež setkání dětí a rodin na Prašivé. Každoročně má toto setkání motto, které prostupuje stanoviště, jež jsou pro děti připravena. Letošní téma nese název Mír začíná ušima a slovy. Celý program je sestaven tak, aby podpořil myšlenku míru a vzájemného porozumění.

202307prasiva9 2 edit edit
Vojtěch Curylo / Člověk a Víra

Proč právě tato myšlenka je spojovacím bodem celého setkání, vysvětluje Vojtěch Orlík, koordinátor akce z Centra pro rodinu: „Tématem chceme reagovat na situaci dnešní doby, která je dlouhodobě poznamenaná válečnými konflikty a napětím ve světě. Našim cílem je prohloubit porozumění a povzbudit ve vytváření společenství založené na respektu, dialogu a tak společně přispět k šíření pokoje a míru mezi lidmi.”

Setkání přináší možnost pomoci tam, kde se jí nedostává. V souvislosti s tematikou míru byla pro letošní ročník navázána spolupráce s organizací Bridge of Ukraine – Most Ukrajiny, která se stará nejen o civilisty, ale také o vojáky bránící svou vlast. Tato mezinárodní nezisková organizace zajišťuje přípravu domácí stravy pro lidi zasažené válkou. Každý účastník setkání tak může přinést upečenou bábovku, která bude vakuována a předána k odvozu na Ukrajinu. Samotnou organizaci můžeme podpořit i finančním darem online nebo při sbírce v průběhu setkání.

Akce bude zahájena v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách v dopoledních hodinách. V 10:45 bude mši svatou sloužit Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavské diecéze. Po ní pak účastníky čeká překonání asi 230 m výškových metrů. Na samotném vrcholu Prašivé mezi turistickou chatou a dřevěným kostelíkem bude pro děti připraveno 20 stanovišť, jejichž společným tématem bude mír.

Věříme, že velkému zájmu se bude těšit stanoviště s názvem Pokoj v minulosti. Jeho cílem je upozornit na důležitost uchovávání a především připomínání a informování lidí o událostech, které se děly, aby se neopakovaly a společnost se mohla poučit z chyb svých předků. Vzdělávat děti i rodiče skrze pamětnické příběhy o minulosti přijdou lidé z organizace Post Bellum, která zveřejňuje svědectví v archivu Paměť národa.

„Sdílená bolest je poloviční, sdílená radost je dvojnásobná.“ Takto své zkušenosti shrnuje vojenský kaplan  plk. gšt. Jaroslav Knichal, který bude dětem i dospělým k dispozici pro zodpovězení jejich zvídavých otázek. Je to právě on, který v každém vojákovi vidí především člověka. Vnímá ho jako někoho, kdo má své úkoly a povinnosti, ale také svou rodinu, zázemí, své touhy, osobní cíle, ale i starosti, obavy, strachy nebo nejistoty.

„Přijďte si zahrát hry, které rozvíjí hmat a sluch a ponořte se do světa smyslových vjemů bez zraku. Těší se na vás také psí kamarádi Ami a Kelley.” Lákají děti na jedno ze stanovišť, nazvané Pokoj ve tmě, samotní organizátoři. Naučit se některým znakům znakového jazyka a zakusit tak Pokoj v tichu, to je v dnešní hlučné době rozhodně lákavé.  Vyzkoušet si UV svítilnu, rozšifrovat krátký vzkaz psaný morseovkou nebo se stát šiřiteli dobrých zpráv s Televizí NOE. Toto a mnoho dalšího budou moci zakusit ti, kteří se rozhodnou s námi první prázdninový den prožít smysluplně.

„Má zkušenost jako táty třech dětí je úžasná, když mohu v milé atmosféře účastníků i organizátorů a na krásném místě s dětmi procházet různá výtvarná, vzdělávací nebo pohybová stanoviště. Vše doplňuje praktický průvodce programem. Rozhodně půjdeme zase a všechny ostatní zvu a rád je na Prašivé uvidím." Připojuje své pozvání také ředitel Centra pro rodinu a sociální péči Marek Schneider.

Věříme, že setkání splní naše očekávání a účastníci s námi prožijí obohacující den a více porozumí tomu, že za mír a pokoj ve společnosti nese zodpovědnost opravdu každý z nás.

Setkání připravujeme ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem a Diecézním centrem mládeže Biskupství ostravsko-opavského. Děkujeme za finanční podporu Moravskoslezskému kraji, ostatním dárcům a dobrovolníkům, bez kterých by tako akce nemohla být realizována.

Tiskovou zprávu zaslala Radka Moricová / Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

prasiva

Pin It