Stonava – 31. ročník festivalu sborového zpěvu Trojok Śląski letos zakotvil ve Stonavě. Několik stovek zpěváků se sešlo tam také při slavnostní bohoslužbě a následně koncertovali i v Horní Suché a Českém Těšíně. Festivalové ocenění si převzala také umělecká vedoucí stonavského sboru, který v obci doprovází také slavnostní liturgie. Fotografie uvnitř.

stonava2

Při slavnostní bohoslužbě zpíval sbor PZKO Stonawa. Foto: Farnost Stonava

„Byla to oslava zpěvu ve Slezsku,“ shrnul nedělní slavnosti stonavský farář P. Roland Manowski-Słomka. Právě v tamním kostele sv. Máří Magdalény se sboristé setkali při slavnostní bohoslužbě, které předsedal Mons. prof. Antoni Reginek – kaplan pro sborovou hudbu, který dříve vyučoval zpěv a liturgickou hudbu v katovickém kněžském semináři a na tamní Slezské univerzitě. V promluvě zdůraznil, že právě zpěv může lidi sjednocovat. O hudební doprovod se postaral sbor PZKO ze Stonavy spolu se sborem Lira z Karviné-Darkova. „Nacvičili jsme skladbu Lauda Jerusalem, kterou složil právě kněz Antonin Reginek,“ zmiňuje vedoucí sboru PZKO ve Stonavě Marta Orszulik. Pro ni i její kolegy to byla mimořádná bohoslužba, neboť zpívali spolu s 370 dalšími zpěváky dole v lavicích. „Byla to velká zodpovědnost,“ hodnotí paní Orszulik, která po bohoslužbě také obdržela festivalové ocenění pojmenované po skladateli Stanisławu Moniuszkovi. „Pokládám to za vyznamenání nejen pro mě, ale pro celý sbor. Kdyby lidé nechtěli zpívat, zkoušet a scházet se, bylo by mi veškeré hudební vzdělání marné,“ svěřuje se Marta Orszulik.

Festival přinesl také dva koncerty duchovní hudby – a to v kostele sv. Josefa v Horní Suché a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Českém Těšíně. Mezi patnácti přihlášenými sbory byl i třinecký Hutnik, Sucha z Horní Suché nebo Melodia z Návsí. Z Polska přijely sbory z Piekar Śląskich, Chorzowa, Katowic nebo Gierałtowic. Více informací o přehlídce v polském jazyce najdete ZDE.

Přehlídku pořádá každoročně PZKO, Asociace českých pěveckých sborů a sbory z Polska. Tentokrát se konal ve Stonavě a místní farář P. Roland Manowski- Słomka již zve na další událost – každoroční pouť ke cti patronky tamního kostela sv. Máří Magdalény. Slavnostní mše svaté se sborovým doprovodem a krojovanými horníky se uskuteční v neděli 21. července od 8 a 10 hodin. Již vpředvečer se chystá vigilie. „Tuto mši svatou v sobotu 20. července od 17 hodin obětujeme za všechny farníky a občany, kteří zemřeli od loňské pouti do té letošní,“ upřesňuje místní duchovní správce.

stonava1

Foto: Farnost Stonava

stonava3

Přehlídky se zúčastnilo 15 sborů. Foto: Farnost Stonava

stonava4

Mši svatou sloužili místní farář P. Roland Manowski-Słomka a také profesor z Katovic Mons. Antoni Reginek. Foto: Farnost Stonava

stonava5

Sboristé šli do kostela průvodem. Foto: Farnost Stonava

Pin It