„Od jednoho vylití Ducha Svatého k druhému“ – to může být červnové motto radvanické farnosti. Čeká ji totiž čas nabitý událostmi, které jsou pro toto malé ostravské společenství ne zcela obvyklé: biřmování, první svaté přijímání a na konci měsíce pak jako vrchol primice farníka a novokněze Vojtěcha Buchty.

Jáhenská primice Vojtěch Buchta

17. června 2023 přijal Vojtěch Buchta v konkatedrále v Opavě jáhenské svěcení z rukou biskupa Martina Davida. Hned druhý den měl při nedělní mši svaté ve své farnosti Ostravě-Radvanicích první kázání jako jáhen. Po skončení pak následovalo posezení s občerstvením na farní zahradě. Na snímku je kromě gratulantky také radvanický kněz P. Marek Jargus.

Mnohaletá služba P. Marka Jarguse nese ovoce. „Letos se nám toho poskládalo více. Velikonoční dobu a Letnice si protáhneme až do konce června,“ usmívá se kněz a dodává: „Asi po šesti letech se zde na začátku června konalo biřmování. Přistoupilo k němu tucet biřmovanců, což je jeden z největších počtů, který jsme tu kdy měli. Intenzivně se na svátost připravovali dva roky, modlili se za sebe, ale i za ‚našeho‘ budoucího novokněze. Jako bychom šli od jednoho vylití Ducha Svatého k druhému.“

V polovině června čeká farnost také první svaté přijímání, kdy budou zároveň pokřtěné dvě dívky.

Od chvíle, kdy Vojtěch Buchta, který vždycky patřil k aktivním lidem ve společenství, zveřejnil své rozhodnutí stát se knězem, se za něj farnost intenzivně modlí. „Také to při různých příležitostech připomínám. Třeba při neděli Dobrého pastýře jsme k jeho fotografii, kterou jsme vystavili v kostele, připojili i prosbu, aby se za něj lidé modlili, aby se i on stal jednou dobrým pastýřem,“ uzavírá kněz.

Také samotná farnost ožívá díky novým duchovním aktivitám. Obnovy, adorace, poutní slavnosti a tzv. Biblická tria (setkávání tří lidí nad Biblí), která začala v adventu, je jen částí výčtu aktivit ve farnosti. Ta se také spojila v přímluvných modlitbách s farností z Dolních Bojanovic a týden před biřmováním uspořádali v Radvanicích společný modlitební večer. Podle biřmovanců byl pro ně velmi silný a pro některé znamenal až nečekaný zlom v duchovním životě. „Všechno to beru jako postupné kroky a přípravu farnosti na probuzení, abychom žili více duchovně a tím i silněji prožili Vojtovo svěcení,“ dodává duchovní správce. To přijde 29. června. V pátek před ním se bude konat v radvanickém kostele vigilie, v sobotu se farnost vypraví do katedrály na svěcení a odpoledne již bude připravovat zázemí na nedělní primici. „Vojta nechce, aby to byla jenom nějaká pompézní oslava, kde bude hodně jídla a pití, ale opravdu duchovní čas. Po primiční mši přijde novokněžské požehnání a setkání na zahradě a kolem kostela. Přišlo nám líto, aby se lidé jen tak rozprchli. Pro ty, kteří si slavnost budou chtít dožít, bude prostor pro spontánnější chválu Boží s kapelou Flamen ze Stěbořic. Modlím se za to, aby primice byla silným svědectvím toho, že jsou tady lidé, kteří se umí odevzdat Bohu, žijí hezky svou víru, a věřím, že to bude nakažlivé i pro ostatní,“ uzavírá P. Jargus.

JANA PRAISOVÁ

Převzato z Katolického týdeníku č. 23

Snímek z jáhenského svěcení v Opavě: Pavel Zuchnický

Snímek z jáhenské primice v radvanické farnosti: Roman Polách / Člověk a Víra

Pin It