Ostrava-Zábřeh – V kostele Svatého Ducha se poprvé od jeho vysvěcení rozezněly píšťalové varhany. Na kvalitní nástroj z Německa se složili farníci, hudebníci i státní instituce. Stylem odkazuje na francouzský romantismus. Místní farář v nich vidí symbol společenství a pravdivosti.

nz62286 hdr 1

Roman Polách / Člověk a Víra

Od roku 2007 doprovázely bohoslužby v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu digitální varhany. Toto provizorní řešení muselo vydržet, než farnost splatí dluhy ze stavby samotného kostela a opraví menší kostel Navštívení Panny Marie. O stavbě nejdražší položky kostela se tak rozhodlo až po třinácti letech.

„Liturgie má být pravdivá a týká se to i hudby. Je to podobné jako s umělými květinami. Poslouží, ale není v tom pravdivost, proto jsme se do stavby varhan pustili,“ sděluje Vítězslav Řehulka, kněz farnosti Ostrava-Zábřeh.

Během pandemie koronaviru začaly sbírky. Lidé přinášeli i osobní dary, proběhla celá řada benefičních koncertů, často známých umělců, pomohly i státní instituce, zejména pak MS kraj, město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih a Nadace ČEZ. Z necelých čtrnácti milionů chybí už jen sto tisíc korun na finální úpravy. Mohla tedy začít největší varhanářská akce v ostravsko-opavské diecézi za posledních deset let.

„V době, kdy se nikdo na nic netěšil a jen jsme sledovali rostoucí čísla nákazy nám příprava na varhany zprostředkovala naději na radost z něčeho krásného,“ vzpomíná místní farář Vítězslav Řehulka.

Výroba téměř pětitunových varhan trvala stuttgartské firmě Mühleisen Orgelbau rok. Instalace v kostele byla dokončena v polovině prosince a začátkem letošního roku probíhalo intonování a ladění. Již v březnu mohl být nástroj předán a farníci jej poprvé uslyšeli během Velikonoc. 18. května o půl jedenácté jej pak biskup Martin David požehná na slavnostní mši.

„Všechny nás nyní provází velká radost. Celou dobu se modlíme, aby nástroj sloužil chvále Boží a chvále lidského umu. Chceme tedy, aby se varhany kromě liturgie využily i pro koncertní účely, skrze které by mohly oslovit i lidi, jež nebyli vychovaní ve víře,“ doplnil P. Vítězslav Řehulka.

V plánu jsou již dva koncerty, přání farního společenství se tak zatím plní. První se uskuteční 19. května v půl čtvrté, druhý, k příležitosti stoletého výročí vzniku Velké Ostravy, 28. května od šesté hodiny večer.

Varhany tvoří 1456 píšťal. Ty nejmenší měří jen pár centimetrů, největší přes pět metrů. O hlas nástroje se postará třicet rejstříků. Jejich výběr a následný zvuk odkazuje na francouzské romantické varhanářství, což je pro celou Moravu a Slezsko ojedinělá záležitost.

MOT 7248 1

Pavel Motan

Pin It