Diecéze – Padesátidenní velikonoční doba se postupně naplňuje. Farnosti se připravují na slavnost Seslání Ducha Svatého. Kde všude se chystají svatodušní vigilie a co dalšího farnosti připravují?

Pouť členů EH

Čtvrtek 16. května

Ještě před víkendem se na Biskupství ostravsko-opavském uskuteční dvě zajímavé přednášky. Program dopolední Akademie pro třetí věk přibližuje vedoucí seniorských aktivit v diecézi Ludmila Kaňoková: „Po letech k nám opět zavítá z Prahy P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D., aby nám na svátek sv. Jana Nepomuckého přiblížil téma: Svatost všedního dne v životě světců. Vždyť všichni jsme povoláni ke svatosti.“ Přednáška začíná v 9.30. Velký sál biskupství bude další akci hostit již v podvečer. Poslední ze tří přednášek o duchovním bohatství judaismu (Branami biblické hebrejštiny) si od 18.00 připraví Josef Byrtus – teolog a katecheta. Tentokrát bude mluvit o slavení šabatu. Večer od 19.30 pak Centrum pro rodinu a sociální péči zve na jazzovou benefici, při které v ostravské katedrále Božského Spasitele vystoupí Michal Žáček a jeho hosté.

Sobota 17. května

Sobotní duchovní program v diecézi vychází ze slavení Letnic, mariánského měsíce května a svátku sv. Jana Nepomuckého.

Na májové poutě a pobožnosti zvou na Cvilíně (10.00 – mše sv. ke cti Panny Marie, Snoubenky Ducha Svatého) a v Domašově na Jesenicku (15.00 – májová pobožnost u Mariina pramene). Na další mariánské poutní místo Maria Hilf v sobotu zavítají motorkáři, mši svatou budou slavit ve 14 hodin.

Poutě ke sv. Janu Nepomuckému v sobotu odpoledne budou v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí (15.00) a Heřmanicích (18.00).

Se slavností Letnic souvisí i poutní program v Ostravě-Zábřehu. Den před slavností tam biskup Martin požehná nové varhany (při mši svaté v sobotu od 10.30).

V předvečer Letnic se v naší diecézi schází členové společenství Eucharistická hodina. Jejich poutní program v ostravském kostele sv. Václava a na biskupství zahájí v 15 hodin adorace, od 16 hodin pak bude přednášet P. Daniel Vícha. V 17.30 pak slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Václava bude sloužit biskup Martin.

Svatodušní vigilie chystají také v Hlubočci (18.00) v Místku (18.00), v Opavě u minoritů (20.00) nebo také v Hukvaldech (20.00, kostel sv. Maxmiliána)). V Českém Těšíně, kde vigilie začíná ve farním kostele v 19 hodin na farním webu přidávají následující pozvání: „Srdečně vás zveme na vigilii Letnic 18.5. v 19:00 hod. Slavnostně slavíme svátek Narození Páně a svátek Zmrtvýchvstání Páně a trochu si musíme přiznat, že jsme zapomněli na svátek Letnic. Chceme slavnostně oslavit večer před svatodušní nedělí. Bude to krásná liturgie, při které uslyšíme pět čtení zaměřených na Ducha svatého! A po eucharistii bude následovat společná modlitba za nové vylití Ducha svatého, které tak nutně potřebujeme!!! Bratře, sestro, přijď prosit za naši farnost, za svou rodinu, za své manželství – kéž se hojně vylije Boží Duch ve svých darech, ve svých charismatech!“

Společnou večerní modlitbu plánují v sobotu také v Havířově u sv. Anny. „V sobotu 18.5. bude večer svatodušní vigilie v 19.30 hod. při, které bude možnost obnovit svátost biřmování (slib). Od 17.30 hod. začnou CHVÁLY a budeme prosit o nové Letnice pro farnost (obnovu v DUCHA SVATÉHO), ať DUCH SVATÝ zapálí oheň v našich srdcích, budeme prosit o charismata pro budování církve – farnosti. Během chval bude možnost přímluvné modlitby,“ zve farnost na svém webu.

Dobré modlitební program zahájí v 17 hodin s adorací před Nejsvětější svátostí, modlitbou lectio divina a slavnostními nešporami.

Krmelíně začne svatodušní vigilie mší svatou od 18.00, do 21.00 pokračuje adorace.

Petrovicích u Karviné a v Karviné se připravují na slavnost Letnic celý týden modlitebními setkáními na různých místech. Vigilií prožijí v sobotu 18. května od 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě. Slavit budou ale také svatodušní pondělí, kdy plánují mši svatou v petrovickém farním kostele sv. Martina. 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se začíná se svatodušní vigilií v sobotu 18. května již v 18 hodin a zazní tam modlitba v různých světových jazycích – mj. řečtině, latině, angličtině nebo ukrajinštině. Hudební doprovod bohoslužby tam zajistí CHAPELA. V Ostravě-Radvanicích chystají svatodušní adoraci – v sobotu 18. května po večerní mši svaté, která začíná v 17.30. V Ostravě-Přívozu se budou na přijetí Ducha svatého připravovat také vigilií (vrcholem bude slavení Eucharistie ve 21 hodin). V Ostravě-Třebovicích chystají modlitební setkání s rozjímáním od 20 hodin.

Ostravě-Porubě začíná svatodušní vigilie ve 20.30. V Jablunkově se začíná ve 20 hodin adorací s chválami, svatodušní bohoslužba pak začne ve 23 hodin.

Neděle 18. května

Na večerní vigilie přímo navážou slavnostní dopolední bohoslužby. Biskup Martin bude slavnost Seslání Ducha Svatého slavit v ostravské katedrále a udělí při ní svátost biřmování (začátek je v 9.30). Poutní mše sv. budou také v Ostravě-Zábřehu nebo u opavských minoritů. Mše sv. tam budou slouženy v 7.00, 8.00 a 9.30. V neděli hlavní poutní mši svatou v 930 bude sloužit otec Norbert Hnátek, farář z Kylešovic.

Ke slavnosti Seslání Ducha Svatého patří na mnoha místech také společné smažení vaječiny. V Orlové se k němu farníci rozhodli přizvat také další křesťany jiných vyznání a sousedy. Nejprve se tam ve farním kostele Narození Panny Marie uskuteční ekumenická bohoslužba (v 15.00) a pak se na náměstí před kostelem chystá sousedská slavnost s vaječinou.

V kapli na Gruni v Beskydech v neděli prožijí pouť k Panně Marii, Pomocnici křesťanů. Bohoslužba tam začíná v 10 hodin. Jesenický děkanát pak odpoledne chystá další májovou pobožnost – v 15.30 v Travné u kaple Panny Marie Lasalettské.

Odpoledne bude patřit koncertům. Ve Stonavě od 15.30 zazpívá věhlasný sbor Permoník. Ve stejnou dobu začíná také Slavnostní koncert na nových varhanách v Ostravě-Zábřehu. Již od 15 hodin zvou na koncerty v Chuchelné (Sdružení slezských učitelek) a Dolní Lutyni (smíšené pěvecké sbory).

Pokud byste rádi doplnili do rozpisu nějakou svatodušní vigilii nebo jinou akci, prosím, kontaktujte tiskové středisko diecéze (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Pin It