Maria Hilf – Tři dny po Pouti rodin přivítalo poutní místo Maria Hilf další početnou skupinu. V úterý 14. května připutovali s biskupem Martinem Davidem kněží ostravsko-opavské diecéze. Kromě společné modlitby je čekala také přednáška o exorcismu.

pavel marek maria hilůf

Společná bohoslužba v poutním kostele Panny Marie Pomocné. Foto: P. Pavel Marek

S biskupem Martinem přijela na Maria Hilf zhruba stovka kněží z diecéze. Biskup Martin David jim během bohoslužby řekl: „Kristus nás nepovolal pouze do služby, ale k přátelství. Nazval jsem vás přáteli. Ježíš nás nazývá přáteli, protože nám svěřuje to nejniternější tajemství svého života. Svou lásku k Otci v Duchu Svatém. Do tajemství této lásky nás Kristus pozval jako přátele a není možné do něj vstupovat bez modlitby. S Kristem je naše modlitba službou a služba modlitbou. Modlitba je pro nás nástrojem stálého budování našeho přátelství s Kristem. Modlitba je pro nás uskutečňováním naděje,“ podotkl v promluvě při mši svaté na poutním místě.

Kromě mše svaté je čekala také přednáška předsedy Mezinárodní asociace exorcistů Mons. Karla Orlity: Modlitba exorcismu, kritéria rozlišování a doprovázení věřících ze strany pastýřů.

Pin It