Cvilín - V neděli 28. dubna se při mši svaté začínající v 10.00 setkají na Cvilíně matky v požehnaném stavu. Právě jim totiž bude určena pouť ke cti sv. Jany Mollové, která je jejich patronkou. Po bohoslužbě bude následovat krátká adorace a individuální požehnání Nejsvětější Svátostí budoucím rodičkám.  

V poslední dubnovou neděli se v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže na Cvilíně uskuteční Pouť matek v požehnaném stavu. Nebude to poprvé, stalo se tak již vloni, kdy se po kratší pauze navázalo na několik předchozích podobných poutí.

Právě v souvislosti s tou loňskou získal rektor cvilínského poutního chrámu P. Sebastian Gruca, OFMConv, několik děkovných svědectví od maminek, které neváhaly k Panně Marii Sedmibolestné zavítat a prosit zde o šťastný porod. „Byly to i případy, kdy bylo těhotenství velmi rizikové, ale všechny zdárně své dítě donosily a porodily. Opravdu jsem několik takových potkal a svěřily mi to,“ říká a jedním dechem zve všechny ty, které pod svým srdcem nosí dítě, jakož i ty, které počít nemohou, přičemž by počít chtěly, aby s důvěrou onoho 28. dubna na Cvilín dorazily. Zároveň může tento článek sloužit jako výzva těm, které si vloni u cvilínského oltáře vyprosily šťastný porod, aby přijely za tuto milost poděkovat.

Sv. Jana Mollová, k jejíž cti je tato pouť pořádána, nebyla pro tyto účely vybrána nahodile. Její liturgická památka připadá právě na 28. duben, především je však úžasným vzorem a úžasnou přímluvkyní pro všechny nastávající matky za zdárný porod.

Tato dětská lékařka, narozená roku 1922, měla s manželem Pietrem tři děti. Když čekala čtvrté, odhalili lékaři v jejím těle zhoubný názor. Navzdory možnostem, jež se jí naskýtaly (odstranění nádoru, potažmo dělohy, avšak s tím, že zároveň zabije i své dítě), se rozhodla dítě donosit. Na Velký pátek r. 1962 porodila dceru Janu Emanuelu, sama ovšem upadla do kómatu, z něhož se již neprobrala. Dne 28. dubna 1962 odevzdala svou duši Hospodinu.

Jejímu blahořečení v roce 1994 i svatořečení v roce 2004 byla přítomna mj. právě i ta, za niž obětovala svůj život – dcera Jana Emanuela, která se stala taktéž lékařkou a svůj život zasvětila péči a službě starým lidem.

Pin It