Ostrava – V ostravské katedrále Božského Spasitele již čeká pětice zvonů, které se do naší diecéze vracejí z Německa po více než osmdesáti letech. Farnosti, odkud zvony pocházejí, si je převezmou od zástupců rottenbursko-stuttgartské diecéze, která vrací do Česka a Polska zvony odcizené za druhé světové války, které následně zůstaly v Německu a kvůli mezinárodní situaci se nemohly vrátit na východ. Přijměte pozvání na děkovnou mši svatou v sobotu 13. dubna od 15.30 v ostravské katedrále. Co dalšího se o víkendu v souvislosti se Zvony míru chystá?

zvony miru

Stěhování zvonů do katedrály v pátek 5. dubna. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Zvony se vracejí do Oldřišova, Třebomi, Třanovic, Doubravy a Věřňovic u Dolní Lutyně. Přinášíme průvodce slavnostním víkendem.

Z Německa přijede do naší diecéze delegace dvaceti šesti hostů. Povede ji pomocný biskup rottenbursko-stuttgartské diecéze Gerhard Schneider. Spolu s ním přijede diecézní kampanolog Hans Schnieders se svou spolupracovnicí řeholní sestrou Faustinou Niestroj. Dále se slavnosti zúčastní manželé Karl a Margit Boczkovi z rodiny iniciátorů projektu z Píště. Přijedou také zástupci pěti farností, ve kterých zvony ze slezských obcí po druhé světové válce zůstaly. Jedná se o věřící z Beimerstettenu (zvon z Doubravy), Hemmingenu (zvon z Dolní Lutyně), Roigheimu (zvon z Třanovic), Schwenningenu (zvon z Oldřišova) a Tübingenu (zvon z Třebomi). Víkendové slavnosti se zúčastní také zástupce varmijské arcidiecéze z Polska, která je do projektu rovněž zapojena.

Sobota 13. dubna

Sobotní dopoledne stráví německá delegace v Píšti, kam už se zrekvírovaný zvon vrátil v roce 2021. V 9 hodin se v tamním kostele sv. Vavřince setkají němečtí hosté s místními občany, farářem P. Petrem Černotou, starostou Danielem Fichnou a zastupiteli obce. Obec udělí čestné občanství im memoriam rodákovi Josefu Bočkovi, který usiloval o návrat zvonů do Píště. Setkání s hudbou zakončí modlitba za mír a porozumění mezi národy.

V 15.30 se pak v ostravské katedrále Božského Spasitele uskuteční slavnostní mše svatá, při které zástupci německých obcí symbolicky předají farnostem z českého Slezska přivezené zvony. Hlavním celebrantem mše svaté bude biskup Martin David, kázání pronese biskup Gerhard Schneider. K účasti na této bohoslužbě, kterou bude provázet modlitba za mír a smíření mezi národy, srdečně zveme. Mši svatou bude v přímém přenosu vysílat TV NOE.

Neděle 14. dubna

V neděli 14. dubna se program přesune do Opavy a pěti farností.

Německá delegace bude slavit nedělní mši svatou v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, bohoslužba začíná v 10 hodin. Mši svatou bude celebrovat biskup Martin David, kázání pronese opět biskup Gerhard Schneider. Němečtí hosté si poté prohlédnou konkatedrálu. Odpoledne je pak čeká setkání s občany a farníky v Třebomi a Oldřišově.

Třanovice – slavnostní mše svatá s hosty z německého Roigheimu se koná v kostele sv. Bartoloměje v Třanovicích neděli 14. dubna v 11 hodin. Po mši svaté následuje setkání před kostelem.

Věřňovice – slavnostní mše svatá k návratu zvonu se chystá v neděli 14. dubna v 10.30 hodin.

Doubrava – doubravský zvon přivítá farnost v neděli 14. dubna při mši svaté v 11 hodin.

Oldřišov – slavnostní mše svatá s vítáním zvonu se uskuteční až v neděli 21. dubna. Účastnit se bude také delegace zástupců německé farnosti Schwenningen. Po návratu do věže se zvon poprvé rozezní 19. května.

Třebom – zvon pro Třebom zůstane přes léto v Ostravě a veřejnost si ho bude moct prohlédnout v kostele sv. Václava. Návrat zvonu do farnosti je v plánu až v sobotu 12. října.

Pin It