Ostrava-Zábřeh – Biskup Martin David v sobotu 6. dubna předsedal ve farním kostele svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu mši svaté spojené s obřadem zasvěcení panny. Svůj život Bohu odevzdala Marie Zdráhalová.

foto Pavel Zuchnický001

Foto: Pavel Zuchnický

Marie a její příbuzní, kněží, jáhni, farníci z její rodné Staré Bělé, Zábřehu i dalších míst přišli do kostela svatého Ducha na oslavu lásky. „Obřad panenského zasvěcení, na který jsme my všichni přijali pozvání, je vlastně v mnohém velmi podobný svatbě. Pozornost je i zde upřená na ženicha a nevěstu. Nevěstu vidíme a Ženich, přestože ho nevidíme, je přítomen. Je to Kristus vzkříšený, který žije ve své církvi, jak nám to znovu zpřítomnily Velikonoce,“ zmínil v promluvě biskup Martin. Na tuto skutečnost Marie upoutala pozornost již svým pozváním ke slavnosti s citátem z listu Efezským: „Toto tajemství je veliké. Mám na mysli vztah Krista a církve,“ (Ef 5, 32).

Kandidátka zasvěceného života Marie vstoupila do chrámu v průvodu s ministranty, kněžími a družičkami. K obřadu panenského zasvěcení patří s odkazem na podobenství o prozíravých pannách také hořící lampa, kterou Marie držela v rukou při antifoně před evangeliem. Říkala při tom: „Jdeme za tebou, Bože, celým svým srdcem v posvátné bázni a toužíme spatřit tvou tvář. Neodmítej nás, ale přijmi nás s láskou podle svého velkého milosrdenství.“

Biskup pak v kázání poukázal na to, že Marie na své cestě k zasvěcenému života odpovídá ANO na Boží pozvání k lásce. Zasvěcením Marie říká, že poznala Boží lásku a chce se této lásce plně odevzdat. Nechce žít, jako by tato láska neexistovala, nebo nepůsobila v tomto světě.“ Analogie ke svatbě pokračuje trojnásobnou odpovědí „ano“ na následující otázky, které liturgie zasvěcení panen předepisuje:

Chceš zachovávat slib svatého panenství a vytrvat ve službě Bohu a církvi až do konce svého života?

Chceš následovat Krista, jak k tomu vybízí evangelium, aby tvůj život byl svědectvím účinné lásky a zřetelným znamením budoucího života v Božím království?

Chceš se zasvětit našemu Pánu Ježíši Kristu, Synu Božímu, a stát se jeho snoubenkou navždy?

Tím ale odkazy na svatbu nekončí. „Nechybí ani prsten, který jako nekončící kruh je symbolem lásky, která trvá a kterou má vyjadřovat také modlitba, která má trvat. Proto se předává breviář, i když dnes by už se klidně mohl předávat i mobil, protože se denní modlitbu církve modlíme často z mobilní aplikace,“ okomentoval s trochou nadsázky biskup v promluvě. Svědky na této oslavě lásky pak jsou nejen přítomní ale také všichni svatí, o jejichž přímluvu prosíme v litaniích. To vše se pak stvrdí při polibku, kterým může symbolicky Eucharistie – nejvyšší spojení mezi člověkem a Vzkříšeným Kristem.

Biskup Martin poděkoval Marii za odvahu svědčit o Kristově lásce. „Kristus tě dnes zve, abys svým životem vydávala svědectví o setkání s ním, o jeho lásce k Tobě a Tvojí lásce k němu. Určitě to bude znamenat, to že se v tomto světě budeš setkávat s nevírou. Přesto však máš vydávat svědectví a dopisovat tak svým životem další řádky evangelia – žitého Božího slova v tomto světě.“

Na závěr mše svaté děkovala také Marie. „Především děkuji Bohu za dar a dobrodružství života,“ začala a zmínila také své rodiče a sourozence a všechny, kdo jí na životní cestě doprovázejí a pomáhají modlitbou nebo sebenepatrnějšími skutky lásky.

O historii, současnosti a spiritualitě zasvěceného panenství (Ordo Virginum) si můžete přečíst ZDE.

 foto Pavel Zuchnický007

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It