Diecéze – Do akce 24 hodin pro Pána, celosvětové aktivity probíhající od 8. do 9. 3. pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci, se zapojí i některé farnosti z ostravsko-opavské diecéze. Někde půjde o záležitost obou dnů, jinde „jenom“ o adoraci po páteční mši svaté. Letošní motto je inspirováno šestou kapitolou Listu Římanům: "Kráčet v novém životě".


V pátek 8. 3. a v sobotu 9. 3. se 11. ročníku této celosvětové iniciativy zúčastní karvinská farnost. Od páteční večerní mše svaté do večerní mše svaté sobotní (obě začínají v 18.00) se všem naskýtá možnost adorace Nejsvětější Svátosti v Moravské kapli farního chrámu.


S nabídkou účasti na 24 hodinách pro Pána (s identickým začátkem páteční bohoslužby a následné adorace) přichází farnost Frenštát pod Radhoštěm – s upřesněním, že modlitební den zakončí společnou adorací v sobotu v 18.00 v „horním kostele“, tj. v kostele sv. Jana Křtitele.


Dvoudenní zapojení hlásí taktéž Havířovští. Z pátku 8. 3. (od 18.30) na sobotu 9. 3. (17.30) se i u nich uskuteční výstav Nejsvětější Svátosti. Od 22.00–6.00 bude otevřen pouze vchod boční do zpěvárny (kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova). V sobotu od 9.00–10.30 se adorace přeruší kvůli mši svaté s udělováním sv. pomazaní nemocných.


V Šenově u Nového Jičína zahájí páteční modlitební program ve 20.00 křížovou cestou, ve 20.30 bude sloužena mše svatá, po ní následuje agapé a od 22.00 společná adorace a po ní adorace individuální. Druhého dne v 19.00 uzavřou šenovští věřící 24 hodin pro Pána adorací společnou.


V některých případech dojde v rámci této aktivity ke spojení několika farností. Týká se to kupř. děkanátu Nový Jičín, který uspořádá společnou modlitbu v pátek 8. 3. (od 19.00 do 23.00) a v sobotu 9. 3. (8.00 od 17.45) v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici.


To ostravské farnosti, resp. ostravští salesiáni zvou do kostela sv. Josefa (Don Bosko) k adoraci Nejsvětější Svátosti a svátosti smíření v pátek 8. 3. od 16.00 do 20.00 (16.45 křížová cesta, 17.30 mše svatá, 18.15 adorace) a v sobotu 9. 3. od 9.00 do 14.30 hod. v rámci postní duchovní obnovy za účasti pomocného biskupa pražského Mons. Václava Malého.


Na prožití postní iniciativy 24 hodin pro Pána zvou společně rovněž farnosti Fulnek, Odry a Spálov, a sice do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku.
Program
je následovný:

Pátek 8. 3.
15.00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství
15.20 adorace Nejsvětější Svátosti – ŘKF Fulnek
(společenství Eucharistická hodina, společenství živého růžence, společenství matek a terciáři)
17.30 modlitba křížové cesty – ŘKF Odry
18.00 mše svatá
18.45 adorace Nejsvětější Svátosti – ŘKF Odry
20.00 adorace Nejsvětější Svátosti – duchovní
21.00 kaple na faře – celonoční adorace
(přístup na faru bude od 21.00 do 6.00 hodin omezen)

Sobota 9. 3.
6.00 adorace Nejsvětější Svátosti v kostele – ŘKF Fulnek (společenství mužů a otců)
7.30 modlitba růžence – ŘKF Spálov
8.00 mše svatá, ukončení.

Jinde se 24 hodin pro Pána bude týkat pouze pátku 8. 3. Jako například od 15.00–16.45 při výstavu Nejsvětější Svátosti v kostele v Jeseníku, načež zde bude od 17.00 následovat mše svatá. Ta započne ve stejný čas v nedalekých Supíkovicích a adorace bude následovat po ní.

Kunčicích pod Ondřejníkem ve farním kostele sv. Máří Magdalské začíná program 24 hodin pro Pána v pátek 8. 3. v 14.00 výstavem Nejsvětější Svátosti oltářní. V 15.00 následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, v 15.45 naváže litanie k Božskému Srdci Páně. V 16.15 se věřící spojí při mši svaté a modlitební odpoledne zakončí modlitbou křížové cesty.


Od 15.00 do 18.00 budou adorovat i věřící ve farním kostele ve Frýdku a od 18.00 zůstanou na mši svatou s postní promluvou P. Jozefa Jackanina, CSsR, z Bánské Bystrice – Radvaň na téma „Ježíš učí modlitbě“.


V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále se věřící do této aktivity zapojí od 16.00 modlitbou růžence, po jehož skončení budou adorovat Nejsvětější Svátost oltářní, a to až do 17.00, kdy bude zahájena mše svatá.


V Butovicích
budou prodlévat v tichosti před vystavenou Nejsvětější Svátostí od 16.00 do 17.30, poté mohou setrvat na mši svatou, jejíž začátek je stanoven na 18.00.


Tedy stejně jako v Krnově, kde bude cca půlhodinová adorace následovat až po skončení bohoslužby a věřící budou při ní mít příležitost k přijetí svátosti smíření.


A nakonec bude v rámci iniciativy 24 hodin pro Pána možnost soukromé adorace a svátosti smíření v pátek 8. 3. od 18.30 do 19.30 v České Těšíně.

Pin It