Diecéze – Na kostelní stojany s časopisy by mělo v těchto dnech přistát poslední vydání časopisu OKNO v kalendářním roce. Hlavním tématem čísla je společenství Vstaň a choď, které slaví desáté narozeniny a prostor dostávají také různé adventní aktivity.

OKNO PROSINEC

Adventní aktivity v čísle představuje Katechetické a pedagogické centrum i farnost Karviná, která se chystá vstoupit na městské adventní trhy. Na stránce č. 2 také představujeme, co vše biskupství chystá pro čas adventu v centru Ostravy – adventní zamyšlení i rozdávání betlémského světla v tramvaji.

V rubrice „zpravodajství“ se vracíme k Diecéznímu setkání mládeže ve Fulneku a míříme také do několika farností – do Píště, kde obec rozšířila hřbitov a vystavěla tam zvoničku se zajímavým příběhem. Nahlédneme také do „kuchyně“ Tříkrálové sbírky a zhodnotíme sedmý ročník Otevřených chrámů prostřednictvím svědectví průvodkyně.

Na charitní stránce představujeme Denní stacionář Šimon v Jeseníku, který se v těchto týdnech stěhuje do nových prostor. Ve středu 29. listopadu dům požehnal biskup Martin David. V rozhovoru s Ludmilou Muchovou také blíže uvedeme Kurz vedení diskuze metodou filosofie pro děti Katechetického a pedagogického centra. Ačkoli může název znít složitě, kurz učí dovednosti, kterou potřebuje úplně každý: umět mluvit s druhými o těžkých tématech.

Rozhovorová strana tentokrát nabízí rozmluvu s řeholní sestrou Filoménou Truhlíkovou z kongregace Dcer Božské lásky. Pro čtenáře OKNA svědčí o své zkušenosti s vězeňskou duchovní péčí a vzpomíná také na Vánoce svého dětství a štědrost svých rodičů.

Menší rozhovor najdeme také na další dvoustraně, která se věnuje společenství Vstaň a choď. Kromě manželů Svojanovských své zkušenosti se společenstvím sdílí také P. Lukáš Engelmann, který se v rozhovoru vrací ke svým začátkům se Vstaň a choď. Informujeme také o sbírce na platformě DONIO, ve které se Vstaň a choď snaží vybrat dostatek financí na nákup nového auta, které pomůže dalšímu setkávání.

Na straně Tajemství víry se P. Daniel Vícha věnuje tématu, které stále na některých místech budí emoce – forma přijímání svatého přijímání. Spor, zda je lepší přijímat Tělo Kristovo do úst nebo na ruku, se P. Vícha snaží přemostit. Více než na formě a chování ostatních záleží na osobní připravenosti a čistotě v srdci.

Stránka s knižními tipy má tentokrát i svůj regionálně laděný sloupek. Knižní novinky totiž vydali dva ostravští autoři, kteří se zabývají nedávnou minulostí – P. Jan Larisch a Vojtěch Vlček. P. Larisch píše v knížce o P. Albínu Kvitovi – salvatoriánovi, jehož život ukončilo komunistické týrání. Vlček se také věnuje komunistickému pronásledování řeholníků, ale v nové knize Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku nabízí komplexní pohled jednak na situaci v Československu, ale i s přihlédnutím k dějům v okolních zemích.

Rubrika Osobnost víry tentokrát zabrousila k trochu starším dějinám církve na území naší diecéze. P. Josef Plasuń žil v 19. století a do historie se zapsal např. tím, že zachránil při požáru většinu interiéru farního kostela v Karviné-Fryštátě.

Starší čísla OKNA si můžete přečíst ZDE. Nové číslo je dostupné ve farnostech a také v několika prodejnách – Karmelitánského knihkupectví v Ostravě i Opavě a jesenického knihkupectví Domeček.

Pin It