Ostrava – V neděli 3. prosince vstupují křesťané do adventní doby. V kostelích se budou žehnat adventní věnce do domácností a v katedrále Božského Spasitele se již chystá betlém s těhotnou Pannou Marií.

zdenek poruba betlem

Soška těhotné Panny Marie se v ostravské katedrále objeví znova v pondělí 4. prosince. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Letošní advent je vůbec nejkratší, trvá pouhých 22 dní. Jak se svátky Ježíšova narození blíží, můžeme sledovat na adventním věnci. „Doba adventní je časem očekávání příchodu P. Ježíše. Během čtyř adventních týdnů postupně zapalujeme svíčky na adventním věnci, které nám připomínají blížící se světlo Božího narození,“ vysvětluje Mons. Jan Plaček, farář v Moravské Ostravě.

Na první neděli adventní si může kdokoliv adventní věnec z domova přinést do kostela a kněz při mši všechny věnce požehná. „U nás v katedrále Božského Spasitele to bude při mši svaté v 9:30,“ zve Mons. Jan Plaček. V katedrále se chystají také na další adventní duchovní tradici – tzv. roráty. Jedná se o adventní mše svaté, ke kterým se lidé scházejí typicky před svítáním. Světlo při bohoslužbě často dávají pouze svíce. „Modlitby při mši svaté zdůrazňují Pannu Marii a naše čekání Kristova narození společně s ní,“ vysvětluje farář z Mariánských Hor P. Petr Smolek. V katedrále se rorátní mše při svíčkách chystají v úterý v 6:15, v Mariánských Horách v soboty v 7:00.

V kostelích se začnou postupně objevovat také betlémy. Ten v katedrále Božského Spasitele budou farníci stavět 4. prosince. Scenérie jesliček bude mít až do Štědrého dne adventní charakter – v betlémské stáji totiž zatím nebude soška malého Ježíška. Naopak tam na příchozí bude čekat těhotná Panna Maria, jejíž figurka přibyla do betléma v loňském roce. „Je to symbol čekání. Ježíška do jeslí vložíme až na Štědrý den odpoledne při mši pro rodiny,“ upřesňuje Mons. Jan Plaček. Ten podotýká, že i letos čeká na návštěvníky betléma novinka: „V betlémě se nám rozvinula horečnatá stavební činnost a přibyly nám v něm nové domečky,“ usmívá se kněz a zve všechny, aby se přišli podívat na nové kulisy pohyblivého betléma. Otevírací dobu katedrály Božského Spasitele najdete na webu: www.otevrenechramy.cz.

Jen pár kroků od katedrály na opačné straně Masarykova náměstí stojí kostel sv. Václava. V nejstarším ostravském kostele připravilo Biskupství ostravsko-opavské novou službu lidem – tzv. Večery milosrdenství. „Víme, že období adventu přináší některým nejen radost, ale také stres a mnohdy i úzkosti. Proto nabízíme službu naslouchání. Každou středu od 18 hodin je v kostele sv. Václava připraven kněz, se kterým je možné promluvit o tom, co koho trápí,“ vysvětluje za Biskupství ostravsko-opavské P. Daniel Vícha. Slovo milosrdenství odkazuje k Bibli. „Ježíš nikoho neodsuzoval. Stejně to platí pro večery milosrdenství. Zváni jsou úplně všichni – věřící i nevěřící. Nikdo se nemusí bát odsouzení nebo moralizování. Nabízíme naopak pomocnou ruku v jakékoliv životní situaci,“ vysvětluje P. Vícha aktivitu, kterou biskupství v Ostravě spustilo 8. listopadu.

Duchovní podněty nebudou chybět ani na Masarykově náměstí. Každou sobotu až do Štědrého dne tam před programem na hlavním pódiu adventních trhů vystoupí s duchovním slovem někdo z kněží, kteří působí na Ostravsku. V sobotu 2. prosince to bude generální vikář Mons. Jan Czudek.

Pin It