Ostrava – Na Červenou středu se 29. listopadu rozsvítila červenou barvou také Nová radnice v Ostravě. Barva mučedníků spojila i křesťany různých vyznání při modlitebním setkání v evangelickém Kristově kostele.

23112917 27 08pnow4447

Červenou středu v Ostravě podpořil také náměstek primátora Zbyněk Pražák. Snímek: Petr Nowak / Člověk a Víra

Tmu v Kristově kostele narušovala jen červená světla svíček a také světelné lemování kříže v přední části chrámu. Každý příchozí dostal u dveří červenou svíčku a světla tak díky každému účastníkovi ekumenické modlitby přibývalo.

Slova se ujala hostitelka, farářka Ewa Jelinek: „Vítám vás v tomto červeném kostele na červenou středu. Jsem ráda, že se setkáváme ekumenicky!“ Doplnil ji P. Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci. „Chtěl bych s vámi sdílet, že ke mně dnes v tomto kostele silně promlouvá jeho ticho. Napadlo mě, že pronásledovaní pro víru nepotřebují pompéznost, ale prosí o modlitbu,“ vyzval na úvod P. Vícha. Ewa Jelinek se pak modlila slovy Žalmu 134: „Dobrořečte Hospodinu, kdo stojíte v jeho domě za nočního času. (…) Hospodin ti žehnej ze Sionu, on učinil nebesa i zemi,“ četla z Bible a o chvíli později v promluvě citovala pražského pomocného biskupa Václava Malého. „Chceme společně svědčit a vyznat, že Hospodin je Bůh Bohů a Pán Pánů. Je to dobrý Bůh, který stojí na straně utiskovaných, bezbranných a slabých.“

P. Daniel Vícha se modlil těmito slovy: „Učiň každého z nás svědkem své láskyplné péče o všechny lidi. Otevři naše srdce vzájemnému odpuštění. Učiň nás nástroji smíření, budovateli spravedlivější a bratrštější společnosti. Pomoz nám budovat společný domov, který jsi ve své štědrosti daroval nám všem.“

Po modlitbě pak zhruba dvě desítky lidí se svíčkami vyšly na tichou cestu směrem ke katedrále Božského Spasitele. Na jejích schodech přečetl P. Vícha několik svědectví o novodobém pronásledování křesťanů v Indii i Libanonu. Po modlitbě Otče náš završila Ewa Jelinek setkání áronským požehnáním.

Galerie: Červená středa v Ostravě | Červená středa v Místku

231129 175340 zdpo cerstros dsc9559

Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Pin It