Fulnek – Mladí z celé diecéze si letos svůj sraz s biskupem Martinem dali ve Fulneku. Na celý víkend obsadili tamní ZŠ Jana Amose Komenského a další budovy. Dvě mše svaté slavili v chrámu Nejsvětější Trojice. Zveřejňujeme také promluvu biskupa Martina, který se inspiroval televizní soutěží StarDance.

0S7A7871

Nedělní modlitba za město Fulnek a účastníky BISCUPu. Foto: Jakub David

Mladých se na víkendové setkání zvané BISCUP přihlásilo přes 300. Do programu vstoupili v pátek večer v tělocvičně základní školy. První hodiny setkání patřily modlitbě chval, kterou slovem doprovázel P. Radim Zielonka, farář z Pusté Polomi. Ten různé druhy modliteb přirovnal k chování sportovního fanouška. „Když člověk děkuje, je to jako fanda, který sleduje přípravu, tréninky, průběžné výsledky – to je minulost. Když prosí, jsou to situace, které teprve budou. Ale fanda v kotli ví, že tam bytostně je a fandí. To stejné je, když se člověk postaví do chvály: fandí Bohu,“ přirovnal P. Zielonka.

Mladí pak mohli přistoupit k zrcadlu a podepsat se na něj na znamení odpovědi Bohu na jeho lásku. S fixem ke sklu přistoupil na závěr fronty také biskup Martin, který se o chvíli později modlil nad účastníky: „Ať na vás sestoupí hojnost Božího požehnání, ať se rozleje v našich srdcích a z našich srdcí ať stále stoupá k Bohu jeho chvála.“

semi5024

V sobotu ráno na účastníky čekala sněhová pokrývka. Foto: Sebastian Mira / Člověk a Víra

Sobotní den odstartovaly katecheze, o které se postarali P. Jiří Klos, Mons. Jan Czudek a P. Vojtěch Janšta. Účastníky pak čekala hra v ulicích Fulneku a po obědě volitelné workshopy. Mladí se mohli setkat třeba s Rostislavem Šerým z Projektu ON z Valašských Klobouk a hledat cesty, jak vést společenství. P. Jan Berka z Kelče mluvil o přímluvné modlitbě. František Talíř a Radek Kaňa sdíleli své zkušenosti z politického života. Prostor byl ale také na předadventní vyrábění s Hanou Suchou nebo workshop o Božím milosrdenství s fulneckým farářem P. Jozefem Grubou, SAC.

Biskup Martin pak na večerní mši svaté mladé vyzval, aby zaslechli v srdci volání Ducha Svatého „smím prosit?“ ke společnému tanci. Text promluvy přinášíme v plném znění níže. Sobotu následně uzavřela talk show s P. Janem Berkou, Klárou Řihákovou a Františkem Talířem. Hosté mluvili o své víře, hledání společenství a službě v církvi.

V neděli mladí svůj fulnecký víkend uzavřeli společnou modlitbou za město a jeho obyvatele na náměstí pod chrámem Nejsvětější Trojice. Tam také slavili mši svatou s P. Danielem Víchou.

Fotogalerie z pátku: Sebastian Mira / Člověk a Víra | Jakub David

Fotogalerie ze soboty: Sebastian Mira + Jiří Mališ / Člověk a Víra | Jakub David

Fotogalerie z neděle: Sebastian Mira / Člověk a Víra | Jakub David

Když hvězdy tančí (promluva biskupa Martina na setkání mládeže ve Fulneku)

semi5147

Díváte se někdy na StarDance? Otázka, kterou biskup položil mladým na začátek promluvy. Foto: Sebastian Mira / Člověk a Víra

Díváte se někdy na StarDance? Ale i když nejste o sobotních večerech diváky této televizní soutěže, asi víte, v čem tato soutěž spočívá. Vybrané hvězdy, tedy osobnosti veřejného života – herci, sportovci, zpěváci – vytvoří pár s profesionálním tanečníkem a nastoupí do soutěžního klání. Pod vedením profesionálního partnera/partnerky se snaží zatančit co nejlépe A to všechno s nadějí, že je porota a diváci budou hodnotit co nejlépe a že se protančí do finále.

Evangelní příběh, ke kterému se dnes po několikáté na setkání mládeže vracíme – četli jsme ho loni na setkání v Opavě a zazněl také na Světovém dni v Lisabonu – popisuje setkání Marie a Alžběty. Obvykle je nadepisován návštěva Marie u Alžběty, ale z jistého pohledu by mohl být klidně nadepsán právě podtitulem taneční soutěže – Když hvězdy tančí.

Marie a Alžběta samozřejmě ve své době nebyly žádné společenské hvězdy. Byly to dvě obyčejné chudé ženy – jedna mladší, jedna starší. Z našeho pohledu už jsou to hvězdy, protože září světlem víry. A toto jejich setkání je vlastně takovým radostným tancem. Dokonce existují i obrazy, na kterých se autoři Marii a Alžbětu snaží zachytit jakoby v pohybu. Maria spěchá a Alžběta jí vychází vstříc.

Mohlo by se ovšem zdát, že tu ještě scházejí tanečníci tedy jejich životní partneři. V případě Alžběty Zachariáš a v případě Marie Josef. Svým způsobem ano. Jenže ten profesionální tanečník, který obě ženy uvádí do pohybu, je někdo úplně jiný. Tím profesionálem je Duch Svatý. Na Marii sestoupí Duch Svatý a ona se krátce po té vydává k Alžbětě. Je tu Duch svatý, který vede její kroky.

Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Duch Svatý je dokáže rozhýbat takovým způsobem, že jsou obě naplněny velkou radostí a vlastně tančí k Boží chvále. A nejen ony, dokonce i svatý Jan.

Mohu se domnívat, že většina z Vás má za sebou zkušenost tanečních. Dobře víte, jak náročné může být nějaký tanec se naučit, jak důležitý je soulad s tím, s kým tvoříte taneční pár. A pokud je mezi vámi tento soulad, pak můžete také prožít radost z tance, který umíte, na který je radost se dívat, a kterým můžete radost předávat.

Setkání Marie a Alžběty nás vybízí, abychom i my svůj život nechali roztančit Duchem Svatým. Na webu diecézního setkání diecezko.doo.cz je zveřejněna nahrávka hymny s nadpisem Tancuj a zpívej v rytmu hymny. A já vás chci vybídnout k něčemu mnohem většímu: Tancujte a zpívejte v rytmu Ducha Svatého.

Snažme se být s Duchem Svatým v souladu, naslouchat mu a prosme, aby vedl i naše kroky. Potom i my můžeme být tančícími hvězdami, které nezáří díky reflektorům, ale díky radosti a naději, kterou dává Duch Svatý. Tuto radost a naději máme kolem sebe rozdávat – jak nás k tomu v poselství vybízí papež František: Staňte se rozsévači Naděje v životech svých přátel a lidí kolem vás.

Nejrůznějších rádoby porotců, kteří nás budou chtít hodnotit, se najde vždycky dost. Ale nebojte se ve finále nás bude hodnotit jedině Bůh a jestli se necháváme vést jeho Duchem tak se toho Božího hodnocení vůbec nemusíme bát.

0S7A8311

Vzpomínky na Lisabon. Foto: Jakub David

Pin It