Ostrava – V listopadu se v oknech ostravské katedrále Božského Spasitele objevily nové videoprojekce. Interaktivní vitráže se inspirovaly více i méně známými českými světci. Autoři mysleli i na dětské návštěvníky a připravili pracovní listy o svaté Dobroslavě, svatém Radimovi nebo svatém Gorazdovi.  Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA toho ale nabízí mnohem více.

Návrh bez názvu 2

Detail okna v katedrále se sv. Vojtěchem. Foto: autor

Vitráže v oknech ostravské katedrály patří od rekonstrukce hlavního chrámu diecéze k oblíbeným cílům návštěvníků. Čas od času totiž vznikají nové videoprojekce na míru katedrále. Takto se od listopadové slavnosti Všech svatých dostali do katedrály čeští světci v uměleckém provedení kreativní skupiny Lankočí.cz. Ve vitrážích se objevuje sedmice patronů – svatá Dobroslava, svatí Cyril a Metoděj, svatý Radim, svatý Gorazd, svatý Vojtěch a svatá Ludmila. Jejich podobizny se prolínají se scénami ze současné společnosti. Společně s pracovními listy videoprojekce ukazují, že světci středověku mají co říct i dnes. Vizuály tak promlouvají k tématům jako neúplné rodiny, vztah učitele s žákem nebo sourozenectví. „Svatí Vojtěch, Ludmila a další vykonali během svého života spoustu dobrého a velkého pro celou naši zemi. Nic z toho by se asi nestalo, kdyby nebyli poctiví i v malých věcech. A také díky tomu mohly vedle nich vyrůst další osobnosti, které dnes ctíme jako svaté,“ píše se mj. v pracovním listu.

Okna katedrály se znova promění na začátku adventu. „Obsah s adventní tematikou se zobrazí poprvé 3. prosince,“ uvádí Petra Košáková za tým katedrály. Krom toho se v katedrále letos uskutečnilo pět tematických výstav ve vitrínách a několik panelových expozicí. „V roce 2023 proběhly tyto výstavy: autorská výstava paličkovaných krajek paní Kseničové, výstava o projektu stavby nových varhan pro ostravskou katedrálu, autorská výstava obrazů, fotografií, grafik a veršů Boženy Tyrlíkové Horákové, Eduarda Peška a Petra Pavla Fojtíka, Výstava ke cti horníků, výstava obrazů paní Soni Calábkové,  panelová výstava Co svědčí rodinám?, výstava Mše svatá, Boží krása na této zemi - dvanáct panelů o duchovní kultuře a historii Evropy a výstava Záhadné pouto - o výjimečném vztahu mezi židovským a českým národem, vernisáž přijela zahájit její excelence Anna Azari, velvyslankyně státu Izrael,“ vypočítává Petra Košáková.

V rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA se uskutečnily také programy a komentované prohlídky pro děti z mateřských škol, I. a II. stupně ZŠ         a žáky středních škol. „Připravujeme je tak, aby navazovaly na školní vzdělávací program a byly přizpůsobeny věku dětí. Cílem prohlídek bylo seznámit žáky zajímavým způsobem s kulturní památkou, katedrálou Božského Spasitele jako součástí historie města Ostravy a podílet se tím na vytváření pozitivního vztahu žáků ke kulturním památkám.  Programů a komentovaných prohlídek se zúčastnilo cca 400 žáků,“ upozorňuje Petra Košáková z týmu katedrály. Součástí projektu jsou také pravidelně každý pátek varhanní recitály, kdy se návštěvníci mohou mezi 11:30 a 12:00 hod. zaposlouchat do produkce místních varhaníků.

Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA 2023 je spolufinancován statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

Pin It