Ostrava – Historik Vojtěch Vlček vydává knižní novinku Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948-1964. Autor novou publikaci představí na besedě v úterý 14. listopadu v 18 hod. v Univerzitním obchodě a knihkupectví Ostravské univerzity (Mlýnská 5, Moravská Ostrava).

Vlcek pozvánka

Vojtěch Vlček se dějinami komunistických represí vůči církvi zabývá dlouhodobě. Anotace knihy otevírá důležitá témata pro pochopení komunistické totality v Československu.

Kam zmizeli v době totality z veřejného života v Československu řeholníci a proč bylo možné je i nadále potkávat např. na ulicích polských měst? Jak se stali z dříve respektovaných teologů, filozofů a učitelů špioni Vatikánu a velezrádci? Proč komunistickému režimu tito nenápadní muži v hábitech tolik vadili? Jak naložil komunistický stát s budovami klášterů a jejich vybavením? Na tyto a podobné otázky odpovídá předkládaná publikace. Autor se zaměřuje především na perzekuci řeholních řádů (internační tábory, politické procesy, akce K, věznění, oběti represí), ale nevynechává ani ty řeholníky, kteří s komunistickým režimem spolupracovali. Práce vykresluje také plastický obraz řeholníků v dobové proticírkevní propagandě v literatuře i výtvarném umění. Autor na základě archivních pramenů i odborné literatury srovnává osudy katolické církve a řeholních řádů v jednotlivých zemích komunistického bloku a věnuje se i jednotlivým řádům v českých zemích. Kniha představuje syntézu dějin řeholních řádů a kongregací v 50. a 60. letech 20. století a jasně ukazuje represivní charakter komunistického režimu vůči katolické církvi a náboženství.

Více informací o knize např. na webu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Knihu vydává Ostravská univerzita. Na její půdě se také uskuteční prezentace knihy a beseda s Vojtěchem Vlčkem. Uskuteční se v úterý 14. 11. od 18 hodin v Univerzitním obchodě a knihkupectví Ostravské univerzity, OUshop v Mlýnské ulici č. 5 v Moravské Ostravě. Akce se koná v rámci Týdne humanitních věd.

Pin It