Diecéze – Rovněž letos proběhnou ve farnostech, jejichž kostely jsou zasvěceny sv. Martinovi, poutě k tomuto světci. Ten se přitom do některých farností dostaví takříkajíc osobně. Poutní program je rozprostřen napříč celou diecézí do třech dní.

Již v pátek 10. listopadu bude totiž mimořádně sloužena mše svatá v Tošovicích, a to v 17.00 ke cti sv. Martina, po ní je na programu Svatomartinský průvod obcí. Děti jsou vyzývány, aby si s sebou přinesly do průvodu lampičky. Samotné poutní mše sv. se budou moci věřící v Tošovicích zúčastnit v neděli 12. listopadu v 11.00.

Na sobotu 11. listopadu hlásí poutě ke světci pocházejícímu z Panonie v Bohušově a Široké Nivě (obě začínají shodně v 15.00) a ve Skorošicích (ta bude zahájena v 16.00).

V Šenově u Nového Jičína bude tato pouť spojena s připomínkou výročí 650 let od první písemné zmínky o obci, resp. 30 let od jejího osamostatnění. Nedělní mše svatá začne v 10.15, nicméně sv. Martin přijede do Šenova na svém koni již o den dříve, tj. v sobotu 11. listopadu, a sice v 17.00 ke kostelu, načež bude následovat průvod dětí se světýlky kolem chrámu. Na to naváže od 17.30 scénka z historie Šenova, po ní bude probíhat v kostele adorace a od 19.00 je naplánováno společné posezení ve stanu za kostelem.

Tradici mají Svatomartinské poutě v Krnově. Mše svatá v tamním kostele začne v neděli 12. listopadu v 10.00 (s hudebním doprovodem chrámového sboru a jeho hosty pod vedením V. Mičky, kteří provedou skladbu Missa Sancti Joanis de Deo od J. Haydna) a sloužit ji bude generální vikář Mons. Jan Czudek. Po jejím skončení se ke kostelu dostaví svatý Martin a potěší místní děti a všechny přítomné, kteří se před kostelem scházejí v hojném počtu, příběhem o tom, jak ze soucitu věnoval chudému žebrákovi půlku svého vojenského pláště.

Ve stejný čas začně znamením kříže poutní bohoslužba v kapli v Čavišově.

Hned dvě poutní bohoslužby proběhnou v neděli 12. listopadu v Dolní Benešově (v 7.00 a 10.00), ve Frenštátě pod Radhoštěm (v 7.30 a 9.00 v dolním kostele) a ve Skalici u Frýdku Místku (8.30 a 10.00). V prvně jmenované farnosti se navíc v sobotu uskuteční biřmování, po němž bude biskup Martin David žehnat Svatomartinské víno.
Ve stejný den začne poutní mše sv. ke cti sv. Martina v 7.30 ve Zlatých Horách-Ondřejovicích, v 10.30 pak v Petrovicích u Karviné.
V Pusté Polomi dojde po poutní mši sv. sloužené od 10.30 i na odpolední setkání na farním dvoře, jehož součástí bude krátké divadelní představení dětí z farnosti a poté Svatomartinský průvod s koněm obcí.
Svatomartinskou poutní nabídku završí mše sv. v Nových Dvorech (u Bílovce) v 15.00.

Foto z loňské poutě v Krnově: Aleš Repka / web clovekavira.cz

Pin It