Ostrava – Armáda spásy a Charita Ostrava opět připomínají téma chudoby a jejího vlivu ve společnosti. Tématem 18. ročníku Dnů proti chudobě v Ostravě jsou psychická onemocnění v extrémní formě chudoby, jíž je bezdomovectví. Výskyt duševních poruch je totiž minimálně dvojnásobný než u většinové populace.

Dny proti chudobě

Dny proti chudobě v Ostravě jsou hlasem pro lidi v obtížné životní situaci, vyloučené ze společnosti. Hlavní akcí je tradiční Setkání u společného ohně v úterý 17. 10. v 16 h v azylovém domě Armády spásy Adelante. Jedná se o setkání klientů ze sociálních služeb, zaměstnanců, zástupců veřejné správy, politiků a veřejnosti, k diskusi o problému chudoby a lidské důstojnosti. Podobná setkání u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby ustanoveného OSN na 17. října probíhají i na dalších místech ČR i v celé Evropě. Zároveň probíhá výstava fotografií studentů Střední umělecké školy Ostrava na téma KROK K NADĚJI v hypermarketu Globus Ostrava. Ekumenické setkání, které je zdrojem naděje a vnitřního povzbuzení pro klienty a personál proběhne 16. 10. v 8 h v nízkoprahovém denním centru Charity Ostrava v Ostravě-Vítkovicích.

Ředitel služeb pro osoby bez domova Armády spásy Tomáš Hruška uvádí: „Podle našeho kvalifikovaného odhadu trpí většina osob bez domova v terénu psychickými potížemi, v pobytových službách se jedná o větší polovinu klientů. Proto již téměř deset let poskytujeme klientům také psychoterapie, které pomáhají začít znovu s nadějí na lepší život.“

Psychoterapeutka Armády spásy Katrin Surovková upřesňuje: „Rozšíření duševních potíží u lidí bez domova je přibližně dvojnásobně větší, než je tomu u většinové populace. Nejčastěji jde o závislosti, depresivní poruchy, poruchy spánku, úzkosti, reakce na stres s poruchami přizpůsobení a schizofrenie.“

Potíže v oblasti psychického zdraví stojí mezi příčinami, proč lidé bez domova nedosáhnou na trvalé bydlení a komplikují zároveň schopnost si trvalé bydlení udržet. Potvrzují to zkušeností sociálních pracovníků a příběhy klientů, jako například klienta terénních programů Charity Ostrava:

Názory na lidi bez domova jsou různé, pravdou však je, že žít bez zázemí domova není lehké. Pan Robert kromě toho, že se ocitl po rozpadu vztahu na ulici, je mimo dalších zdravotních potíží postižen praktickou slepotou. Sociálních služeb využíval několik let. Nechtěl být na obtíž svému okolí a protloukal se, jak uměl – na ulici, na ubytovně… Když jsme ho při terénní práci kontaktovali v únoru 2022, zjistili jsme, že psychika pana Roberta se značně změnila. Zapomínal termíny schůzek, pletly se mu pojmy. Při snaze hledat spolu s ním řešení, jsme zjistili, že byl v psychiatrické nemocnici. Nepamatoval si však, jak dlouho byl hospitalizován, ani jak se do nemocnice dostal. Jeho stav přesahoval kompetence služeb sociální prevence. Kontaktovali jsme s panem Robertem služby pro lidi se zdravotním postižením – pro nevidomé. Postup řešení jeho situace byl obtížný - nedocházel na schůzky, neměl mobil, abychom ho mohli kontaktovat. Přesto se nám společně podařilo po několika měsících spolupráce zajistit jeho umístění ve službě pro lidi se ztrátou zraku, kde našel pan Robert nový domov – bezpečí a klid.

Charita Ostrava a Armáda spásy provozují za finanční podpory statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje celoročně řadu sociálních služeb vedoucích ke zmírnění projevů chudoby u lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.  Aktivity ke Dnům proti chudobě v Ostravě 2023 finančně podporuje statutární město Ostrava.

Převzato od Charity Ostrava

Pin It