Frýdek – Věže frýdecké baziliky v sobotu 7. 10. zdaleka ukazovaly cestu poutníkům, kteří přijížděli nebo přicházeli na Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání. Již podruhé od svého jmenování pozval biskup Martin David diecézní společenství ke společné modlitbě.

PR Dorota Bužková

Za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu se první sobotu v měsíci ve Frýdku modlili s věřícími biskup Martin David, generální vikář P. Jan Czudek i nový biskupský vikář pro pastoraci P. Daniel Vícha. Na vyhlášené mariánské místo, kam lidé přichází již od 17. století se svými prosbami a děkováním k soše blahoslavené Panny Marie, doputovalo i letos několik stovek věřících. Před bazilikou je přivítal stánek ostravského Centra pro rodinu, kde se lidé mohli občerstvit. Pro příchozí to bylo místo setkávání, kde byla častým výjevem radostná objetí s nabídkou: „Mohu tě pozvat na kávu? Jak se ti daří?“ Spolek Společný svět – centrum pro rodinu, s.z., který působí v děkanátu Frýdek a Místek, zase pro příchozí připravil program. Dětem aktivity za bazilikou, kde kromě různých výtvarných technik tvořily také se svými rodiči štolu pro otce biskupa. Dospělí většinou zamířili do baziliky, kde přednášela psycholožka Katarína Dubělčíková o propojování duchovního a rodinného života. Kromě jiného poukazovala na to, jak je těžké zůstat sám sebou a stát si za svými názory, když přichází intenzivní tlak okolí, od kterého se lišíme.

1.PR Setkávání Jan Bužek2

3. PR Děti Jan Bužek

2. PR Děti Dorota Bužková 12. PR Děti Dorota Bužková 23.PR Setkávání Jan Bužek 13.PR Setkávání Jan Bužek 2Setkání pokračovalo společnou modlitbou růžence, při které se diecézané s biskupem Martinem modlili za záměr pouti – rodiny, kněze a řeholní povolání. Vhled do toho, odkud poutníci připutovali, přineslo krátké představování farností jejich zástupci. Některé z nich, jako například Dolní Lutyně nebo Ostrava-Přívoz, vypravily hned celý autobus. Z toho ostravského se vyrojily převážně děti, které následovali sestry Dobrého pastýře, pastorační asistent Honza a veselou skupinu doplnil otec Dominik Partyka. Z Krnovska to na celý autobus nebylo, tak páter Pavel Obr zaplnil auto a přivezl farníky včetně jedné ženy z Ukrajiny autem. Do baziliky dorazily na slavnostní mši svatou i skupinky pěších poutníků, které organizovala mládež ze čtyř děkanátů – Karviné, Ostravy, Frýdku a Nového Jičína. Již v osm ráno začínala pouť pro třináct chodců z Novojičínska, kteří před sebou měli asi dvacet čtyři kilometrů. Vycházeli od kostela Narození Panny Marie v Příboře, kde jim požehnal P. Jindřich Švorčík. Na dlouhou cestu se s nimi vydal také kaplan pro mládež P. Jan Jurečka a dvouapůl letý Tobiášek. Zvládl to skvěle a měl nejméně uchozené nohy – nesl ho totiž jeho tatínek v nosičce.

5.PR Poutníci Příbor Dominik DavidOsm zástupců mládeže děkanátu Karviná vyšlo v pravé poledne od kostela sv. Markéty v Havířově-Bludovicích. Do baziliky jich dorazilo devět: „Bylo to krásné. Putovali jsme i loni, ale letos se šlo lépe, protože nám svítilo sluníčko a bylo tepleji,“ vypráví za skupinu Hedvika Wawreczková. „Začali jsme v Havířově, kam jsme přišli dřív, a udělali si malou zahradnickou brigádu. Po cestě jsme se modlili růženec, povídali si a probírali i hluboká témata s otcem kaplanem pro mládež Jiřím Klosem, který šel s námi. Debatovali jsme také nad různými verši z Bible a máme i moc hezký zážitek z konce cesty. Kousek před bazilikou jsme potkali staršího pána a ten se nás ptal, kam jdeme, protože viděl, že s sebou neseme kříž. Vyprávěli jsme mu to a jeho reakce byla krásná. Ptal se, jestli může jít s námi, takže doufáme, že tady je a že se sem, kde v mládí ministroval, takto po letech vrátil,“ vypráví mladí a ukazují na jednoduchý kříž, který si pro tuto pouť vyrobili. Další pěší poutníci přišli třeba také ze Sedlišť, kde jim na začátku požehnal P. Jakub Vavrečka. 

4.PR Poutníci Jan Bužek 14.PR Poutníci Jan Bužek 2Na začátku mše svaté biskup Martin David přivítal také osm mužů, kteří se připravují na trvalé jáhenství a při slavnosti přijali službu akolyty. Byli jimi Pavel Bezděk z farnosti Šenov u Nového Jičína, Jan Čech z farnosti Vlčovice, Kamil Dopita z farnosti Frýdek, Václav Dořičák z farnosti Hodslavice, Metoděj Chrástecký z farnosti Hlučín, Lukáš Matýsek z farnosti Borová, Lukáš Volný z farnosti Moravská Ostrava a Jan Žižlavský z farnosti Lichnov.

6. PR Mše Domink David2 19.PR Mše Dominik DavidV promluvě biskup Martin přirovnal podobenství O zlých vinařích z Matoušova evangelia k obrazu života vyvoleného národa, ale zároveň života každého z nás, když i my podlehneme pýše a nechceme se o výtěžek z vinice dělit. „Dnešní den je památkou Panny Marie Růžencové, která dala duchovní zabarvení celému měsíci říjnu,“ promlouval biskup: „Růženec, tak jak ho znáte, tvoří uzavřený kruh a může být znamením oné uzavřené vinice, ohrazené a zabezpečené proti zlodějům a divoké zvěři. Modlitbou růžence jakoby ohrazujeme svůj život proti všem, kteří by chtěli ukrást ono velké bohatství, které nám Bůh svěřil. V této uzavřené zahradě – vinici, mají růst hrozny modlitby. A růženec je hroznu podobný tím, že se skládá z jednotlivých kuliček. Hrozny ve vinici ani hrozny modlitby nerostou jenom pro okrasu. Jsou tu proto, aby se z nich lisovalo víno. Z hroznů modlitby se lisuje víno dobrého života. Člověk se modlí, jak žije, protože žije, jak se modlí (KKC 2725)“.

6. PR Mše Domink David2 2

Na konci mše svaté byl prostor na děkování. Za akolyty děkoval biskupu Martinovi Jan Čech, že je přijal jako služebníky diecéze. Následovalo ocenění P. Jana Szkandery, který muže provází k cestě trvalého jáhenství: „Otče Jane, když se dělají opravdu dobré věci, je k tomu zapotřebí hodně času, lásky, pokory, práce a hodně obětavosti. Za to všechno ti děkujeme, protože nám to dáváš.“ Jako památku na pouť si odnášel biskup originální štolu, na které otiskli své ruce malí i velcí poutníci jako symbol Božího lidu diecéze, kterému, jak řekla hlavní organizátorka Marie Klímková, slouží jako kněz a pastýř. Biskup Martin také poděkoval organizátorům a prozradil, že příští diecézní setkání proběhne na jiném místě, protože bazilika bude na víc než dva roky zavřená z důvodu oprav. Poutníci domů odcházeli duchovně občerstvení s požehnáním biskupa: „Bratři a sestry, svatý Jan Pavel II. napsal, že modlitba růžence skutečně ‚tepe v rytmu lidského života‘, aby jej sladila s rytmem života božského. Ať v našich životech i díky růženci rostou bohaté hrozny modlitby.“

10.PR Mše Jan Bužek

11.PR Mše Dominik David113.PR Mše Jan Bužek2

14 . PR Chvály Jan Bužek2

Setkání, které končilo Večerem chval a svědectvími, zhodnotila Marie Klímková: „Dnešní den byl pro mě radostný, když jsem procházela kolem stanovišť za bazilikou, bylo vidět, že děti aktivity zaujaly a i se svými rodiči tam strávily dost času. Jsem velice ráda, že se podařilo domluvit velmi podnětnou přednášku Kataríny Dubělčíkové.  Vše jsme zvládli, i během větrného počasí, díky velké ochotě a nasazení všech spolupracovníků.“

Celé fotogalerie naleznete zde:

Poutníci - Dominik David / ČaV; Jan Bužek / ČaV

Program před mší - Dorota Bužková / ČaV, Jan Bužek / ČaV, Dominik David / ČaV;

Mše svatá - Dorota Bužková / ČaV, Jan Bužek /ČaV, Dominik David / ČaV

Chvály - Jan Bužek / ČaV

Pin It