Diecéze – Podle předpovědi počasí nás čeká další na říjen teplý víkend a široká paleta různých duchovních a kulturních akcí. Již jsme diecézany několikrát zvali do frýdecké baziliky na Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání. Do Frýdku v sobotu zamíří pěší poutě z několika stran diecéze – Ostravy-Hrabové, Havířova-Bludovic, Pražma a Příboru. V neděli například lze ve Štramberku naposledy živě naslouchat hudebnímu pásmu Carlo Acutis. Přečtěte si i další pozvánky na volné dny.

Pozvánka1Sobota 7. října

Jablunkov – Přednášky a mše svatá s P. Markem Orkem Váchou proběhnou ve farním kostele Božího Těla. V 8.30 si mládež a biřmovanci vyslechnou přednášku „Chuť žít“. Od 15.00 do 17.00 si pro širokou veřejnost připravil téma „Pro věčné začátečníky“ podle knihy Wakan Tanka a v 18.00 bude sloužit mši svatou. Vstup zdarma. Plakátek zde.

Český Těšín – Od 9.00 do 17.30 se koná jednodenní duchovní obnova s karmelitánem Norbertem Žuškou na téma: Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? Jedná se o meditace inspirované knihou Ermese Ronchiho Klíčové otázky evangelia. Účastníci budou zachovávat silentium od první přednášky do večeře. Duchovní obnova se koná v prostorách Exercičního domu v Českém Těšíně. Cena včetně  stravy a režijních poplatků 360,- Kč/osoba. Více informací: www.exercicnidumceskytesin.cz

Rejvíz – Pouť ke Jménu Panny Marie na Rejvízu se koná v 9.00.

Jeseník – Mše svatá ke 224. výročí narození V. Priessnitze začne v 10 hodin.

FrýdekDiecézní pouť za rodiny a duchovní povolání do frýdecké baziliky.

Neděle 8. října

Cvilín – Minorité z Krnova zvou na Růžencovou pouť. Mše svaté budou slaveny v 8.00 a v 10.00 hodin.  

Stěbořice – Adorační den povede P. Vítězslav Řehulka. Mše svaté bude slavit v 7.00 a v 9.00. V 10.00 proběhne zamyšlení s adorací pro děti a mládež základní školy. Od 11.00 je příležitost k osobní adoraci. Ve 14.00 je čas ztišení určen pro mládež SŠ a VŠ, pak od 15.00 může přicházet střední generace a závěr v 16.30 bude patřit seniorům. V 17.30 zazní společné TE DEUM a svátostné požehnání. Plakátek zde.

Dobratice – V neděli v 9.00 zde proběhne krmaš.

Ostrava-Hrušov – Farnost zve na poutní mši svatou do kostela sv. Františka a Viktora. Mši svatou v 10.00 bude sloužit P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM. V 15.00 se koná v kostele pobožnost a po ní jsou všichni zváni na posezení na faře. Plakátek zde.

Frýdek – Na Biblické odpoledne zve farnost společně s Českým katolickým dílem od 14.00 do 17.00 na starou faru. Pro děti je připraven paralelní program. S sebou Bibli nebo jen Nový zákon a děti dětskou Bibli. Plakátek zde.  

Opava-Kateřinky – Benefiční koncert Chrámového sboru na generální opravu kateřinských varhan se uskuteční v kostele sv. Kateřiny v 15.00 hodin.

Ostrava-Poruba – Farnost zve od 15.30 do 17.00 do kostela sv. Mikuláše na benefiční koncert, na kterém zazní varhany a zpěv za doprovodu hudebních nástrojů. Výtěžek podpoří opravu fary, Biskupské gymnázium a TV NOE. Plakátek zde.  

Lubina – Společnost katolického domu zve na podzimní koncert komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského Nový Jičín a jeho hostů. Koncert se uskuteční v neděli v 16.00 v Katolickém domě. Zazní skladby od W. A. Mozarta nebo Františka Xavera Thuriho – Upřímná pastýřka a jiné. Plakátek zde.

Štramberk – Mladí hudebníci ze Štramberska zvou od 17.00 na hudebně-duchovní pásmo Carlo Acutis. Poslední vystoupení bude natáčet televize Noe. Plakátek zde.

Pin It