Opava/Krnov – V úterý 3. října bude po večerních mších u opavských a krnovských menších bratří následovat zvláštní františkánská pobožnost transitus, konaná na připomenutí přechodu sv. Františka z Assisi z tohoto světa do nebe. V Opavě se tak stane po mši sv. začínající v 17.00, v Krnově pak bohoslužbě, jež započne o hodinu později.

Transitus je pobožnost, která se koná 3. října podvečer. Tehdy se duchovní synové a dcery sv. Františka shromažďují, aby si připomněli přechod (transitus) sv. Františka z tohoto světa do nebe.

Tato pobožnost probíhá podobně jako liturgie Bílé soboty při zhasnutém světle. Tmu rozsvětlují jenom malé svíce. Během liturgie se čte z ranných životopisů svědectví o úmrtí světce a také se zpívají písně k sv. Františkovi – zvláště ty, které jsou přímo spojené s jeho smrtí, tj.: Žalm 142, který se modlil krátce před svou smrtí, a také „Píseň bratra Slunce“, jež vznikla v posledním období jeho života.

Jak čteme v životopisu sv. Františka, nechal si k sobě krátce před smrtí přivolat bratry, požehnal jim a přikázal, ať vždycky žijí v Boží bázni. To proběhlo před kaplí Panny Marie Královny Andělské – „Porciunkuli“. Poprosil, ať mu přečtou úryvek z Evangelia sv. Jana, který začíná slovy: „Bylo to před velikonočními svátky... (J 13, 1)“. Pak se začal modlit žalm 142: „Hlasitě k Pánu volám“ a řekl: „Očekávají mě už spravedliví, až mě odměníš.“

Převzato z webu minoritů, stejně jako ilustrační fotografie.

Pátek 4. října je pak dnem, kdy mohou františkánští terciáři či členové Rytířstva Neposkvrněné získat plnomocné odpustky, a to za splnění obvyklých podmínek čili být ve stavu milosti posvěcující, přijmout Eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce. Nadto je třeba pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Pin It