Vřesina – Obec Vřesina, Římskokatolická farnost Vřesina a Sdružení obcí Hlučínska uspořádaly v neděli 24. 9. Setkání schol Hlučínska. Celkem 11 schol přijelo z Vřesiny, Bolatic, Kobeřic, Bohuslavic, Bělé, Chuchelné, Píště a města Hlučín, aby v kostele sv. Viléma představily svá aranžmá duchovních skladeb. Garantem tradičního setkání schol se stali senátor Herbert Pavera, starosta obce Petr Řeháček a místní duchovní správce P. Jan Kiwak.

Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 4O dvě stě účastníků bylo ze strany organizátorů dobře postaráno. Zázemí a možnost se setkat našli ve dvou velkých stanech u fary, kde pro ně bylo připraveno i občerstvení. Každá schola dostala také svého styčného důstojníka, na kterého se mohla po celou dobu v případě potřeby obracet. „Bylo fajn vidět a popovídat si s dalším kytaristy, se kterými se již za ty roky znám,“ hodnotil Karel Slanina s tím, že i když se mění osazenstvo schol, kytaristi zůstávají většinou stejní.

Po zkouškách se první před posluchače postavily dvě místní scholy (velká a malá) a pak se již střídal sborový zpěv se sólovým v podání dalších uskupení. Své vystoupení zakončily společnou písní Celosvětového setkání mládeže: Ve vzduchu je spěch.   

Fotogalerie: Jindřich Bančík - amatérský fotograf náboženských obřadů z Píště

Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 5Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 6Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 7Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 8Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 9Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 11Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 14Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 15Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 20Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 22Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 26Setkání schol Hlučínska Jindřich Bančík 30

Pin It