Jablunkov – Charita Jablunkov ve spolupráci s ostatními sociálními službami připravila v týdnu od 2. 10. do 6. 10. akci nazvanou Týden sociálních služeb. Jeho součástí bude bohatý doprovodný program pro veřejnost.

Program:
PONDĚLÍ 2. 10.
• 10.00 ZAHAJOVACÍ MŠE SVATÁ. ÚMYSL: Na poděkování za všechny obdržené milosti s prosbou o další požehnání pro všechny sociální služby působící na Jablunkovsku. Místo konání: Farní kostel Božího Těla.
• 8.00  7.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CENTRUM POMOCI SV. RAFAELA. Oslava svátku sv. Rafaela, patrona střediska. Místo: Bezručova 130.


ÚTERÝ 3. 10.
• 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ALZHEIMER HOME. Místo konání: Bezručova 497.


STŘEDA 4.10.
• 9.00–16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU s ukázkou kompenzačních pomůcek a polohování. Místo konání: Alej míru 118.


ČTVRTEK 5.10.
• 16.00 PODPŮRNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.
TÉMA: Využití sociálních a návazných služeb na Jablunkovsku, přehled kompenzačních pomůcek,
zdroje na pokrytí nákladů na péči o osobu se zdravotním postižením (přehled nadací a veřejných
sbírek).
Těší se na Vás: Bc. Andrea Szotkowská, DiS. a Mgr. Tereza Niedobová
Místo konání: Bukovecká 479, Denní stacionář sv. Josefa.


PÁTEK 6.10.
• 9.00 – 17.00 BLEŠÍ TRH. Benefiční akce pro Rafaela. Místo konání: stánek před Komerční banko

Pin It