Řím – Ke svatováclavské oslavě ve Vatikánu se připojil biskup Martin David i zhruba stovka poutníků z farnosti Ostrava-Zábřeh. Společně pokračovali také do katakomb.

V25

Foto: P. Ondřej Talaš

Letošní pouť k oltáři sv. Václava ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu měla výraznou ostravsko-opavskou stopu. K oltáři u Katedry sv. Petra totiž s rektorem Papežské koleje Nepomucenum P. Romanem Czudkem, českými kněžími v Římě a někdejším nunciem v ČR Giuseppe Leanzou přišel také biskup Martin David, který slavnostní mši svaté předsedal. V promluvě pak uvažoval nad tím, jak může každý z nás navázat na svatého Václava. „Naše poslání je být knížaty pokoje, jako svatý Václav – to je náš úkol.  Statečně usilovat o to, co slouží k nastolení pokoje. Být nositeli pokoje vyžaduje statečnost!“ Do liturgie promluvil i novojičínský sbor Ondrášek, který se ujal hudebního doprovodu. Početné zastoupení měla také farnost Ostrava-Zábřeh.

„Do Říma nás přijela bezmála stovka. Pouť do Věčného města jsme plánovali déle než tři roky, ale odsouvali jsme ji kvůli covidu. Když jsme plánovali termín, napadlo nás přijet na pouť k oltáři sv. Václava,“ přiblížil z Říma zábřežský farář P. Vítězslav Řehulka. Pouť organizovaná CK Křížek měla tři hlavní duchovní témata. „Nejprve jsme se zabývali tváří Říma. Když sem sv. Petr přišel, mělo město 1,5 milionu obyvatel. Křesťanům se tehdy podařilo celé město prokvasit evangeliem. Po třech staletích už byl Řím centrem křesťanského světa,“ podotkl P. Řehulka s tím, že podobný misijní úkol máme také dnes. S tím souvisí druhé téma: vyslání. „Hlavní téma úterní mše svaté byla výzva jít do celého světa a hlásat evangelium. To si domů určitě odvážím,“ prozradil jeden ze zábřežských poutníků Ivan Hába. „Prozkoumali jsme také české stopy v Římě,“ zmínil třetí duchovní téma P. Řehulka. Putování k hrobům arcibiskupa Jana z Jenštejna do kostela sv. Praxedy a sv. Cyrila do kostela sv. Klimenta pak doplnila poutní mše svatá ve Svatopetrské bazilice. „Spojujeme si souvislosti počátků církve s dnešní dobou,“ okomentoval bohatý duchovní program Ivan Hába.

„Pouť prožíváme také jako děkování, že naše diecéze má biskupa,“ doplnil P. Vítězslav Řehulka. S biskupem Martinem farníci ze Zábřehu vyrazili také na společnou mši svatou v Katakombách sv. Šebestiána.

V19

Pin It