Ostrava – Michal Hrůza, pianisti Ivo Kahánek a Zdeněk Král a sólisté souboru opereta/muzikál Národního divadla Moravskoslezského vystoupí ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 19 h v Akordu v Ostravě-Zábřehu na podporu rekonstrukce domova pro seniory. Celý výtěžek benefice připadne na spolufinancování rekonstrukce podkroví domova pokojného stáří sv. Václava, kde chce Charita Ostrava vybudovat 8 nových, jednolůžkových pokojů se sociálním zázemím pro klienty.

004796

Hudební program benefičního koncertu přinese vystoupení Michala Hrůzy s kapelou, díky spolupráci se souborem opery Národního divadla moravskoslezského se představí Tomáš Savka a další sólisté v doprovodu pianisty a skladatele Zdeňka Krále a pianisty Iva Kahánka, který bude mít také sólový program. Předprodej vstupenek probíhá on-line na webu www.dkakord.cz nebo na pokladně Akordu v Ostravě-Zábřehu. Zakoupit vstupenku bude možné také na místě před zahájením koncertu.

„Rekonstrukci podkroví objektu Charitního domu sv. Václava připravujeme již druhým rokem a věřím, že se nám podaří uskutečnit během následujících 2-3 let. Půdní vestavba přinese zkvalitnění zázemí pro seniory, kteří využívají službu tohoto domova pro seniory. Záměrem je vybudování 8 jednolůžkových pokojů, které zajistí soukromí a samostatné zázemí i pro klienty, kteří nyní žijí ve sdílených pokojích, a zároveň bude navýšena kapacita domova. Celý výtěžek benefice, jehož hodnotu ještě zdvojnásobí Nadace Divoké Husy, nám v rámci veřejné sbírky pomůže shromáždit prostředky pro uskutečnění našeho záměru,“ přibližuje účel benefiční akce  ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „Koncert 5. 10. od 19 h v AKORDU přinese posluchačům nevšední hudební zážitek – srdečně zveme širokou veřejnost,“  zve k účasti příznivce vážné i populární hudby ředitel Pražák.

Charitní dům sv. Václava je domov pokojného stáří, který užívají klienti při současné kapacitě 60 lůžek již od roku 1998. Své poslání - poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům, aby tu mohli senioři prožít pokojné stáří, pokud možno v kontaktu se svými blízkými, rodinou – naplňuje domov již 25 let od svého vzniku. Klientům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména ubytování, stravování, pečovatelské a ošetřovatelské služby, zdravotní služby lékaře, vzdělávací a aktivizační služby.

Záštitu nad benefičním koncertem 5. 10. 2023 od 19 h v Akordu v Ostravě-Zábřehu převzali Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavské diecéze, Jan Krkoška, MBA, hejtman Moravskoslezského kraje a Mgr. Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostravy. Koncert bude moderovat Jiří Krupica,  herec Těšínského divadla. Vstup veřejnosti bude možný od 18 h. Celý výtěžek prodeje vstupného využijeme v rámci povolené veřejné sbírky na financování rekonstrukce domova pokojného stáří sv. Václava. Výtěžek benefice zdvojnásobí Nadace Divoké Husy. Děkujeme všem partnerům koncertu.

Podrobné informace o koncertu naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz/akce

Koncert je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a firemních partnerů.

Autor textu: Dalibor Kraut / Charita Ostrava

 

Pin It