Řím - Všichni krajané, poutníci a návštěvníci Říma jsou srdečně zváni na tradiční slavnostní mši, která se uskuteční u příležitosti svátku hlavního českého národního patrona sv. Václava ve čtvrtek 28. září 2023 v 15.00 ve Svatopetrské bazilice u oltáře pod známou vitráží, která zpodobňuje Ducha Svatého. Hlavním celebrantem letošní bohoslužby bude ostravsko-opavský biskup Martin David.

img8828

Foto: Zuzana Kostková / Člověk a Víra

Při mši svaté budou koncelebrovat představitelé a alumni Papežské koleje Nepomucenum v čele s rektorem P. Romanem Czudkem. Hudební doprovod mše svaté zajistí pěvecký sbor Ondrášek ZUŠ Nový Jičín pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka. Po ukončení bohoslužby budou mít všichni účastníci jako obvykle možnost zapojit se do procesí k svatováclavskému oltáři, kde se společně pomodlí za vlast a zazpívají starobylý chorál Svatý Václave!  

Na slavnostní bohoslužbu zve všechny české poutníky J.E. Václav Kolaja, velvyslanec České republiky při Svatém stolci a rektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě P. Roman Czudek. 

Vstupenku je možno vytisknout a použít k přednostnímu vstupu do baziliky sv. Petra přes vstup "PERCORSO PREGHIERA", který se nachází v pravé části náměstí (při pohledu na baziliku) u kolonády a slouží poutníkům, kteří se účastní v bazilice oficiálních bohoslužeb. Bez tohoto lístku je účast také možná, ale je nutné počítat s větším časovým předstihem kvůli standardním bezpečnostním kontrolám přes klasický turistický vstup.

Zdroj: Tiskové středisko ČBK

Pin It