Opava – „Letošní pouť seniorů byla slunečná, radostná, povzbudivá…,“ ohlížejí se za středou 20. září Ludmila Kaňoková a Lenka Putzlacherová z organizačního týmu. Pouť seniorů ostravsko-opavské diecéze tentokrát zamířila do Opavy. Nejstarší účastnici bylo 102 let. Co vše senioři v hlavním městě českého Slezska prožili?  

pout senioru orlik

V přednášce P. Františka Bezděka, SDB. mohli senioři uvažovat o přátelství a Boží Trojici. Foto: Vojtěch Orlík

Ve středu 20. září se senioři z celé diecéze vydali na Pouť seniorů do Opavy, kterou jsme zahájili mší svatou v 9 hodin v konkatedrále. Cca 180 seniorů, z nichž nejstarší účastnici bylo 102 let, přivítal bývalý opavský děkan Mons. Jan Czudek (nyní generální vikář). Ten také mši svatou celebroval a seniory povzbudil při kázání. V promluvě vyjádřil obdiv k lidem, kteří se nespokojili s úzkou specializací ve svém oboru a začali studovat teologii online. Mnozí z účastníků tohoto oboru na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci potvrzují, že je to přivádí k rozšíření obzorů a také k pokoře. Mons. Czudek nabídl stejné povzbuzení i pro seniory v době, kdy se mluví o finanční gramotnosti, IT gramotnosti, abychom nezapomněli na gramotnost náboženskou a obecně gramotnost víry, ducha. 

Po mši svaté následovala komentovaná prohlídka konkatedrály včetně střípků a zážitků z oprav a rekonstrukce. Komentoval P. Czudek, doplnil ho P. Václav Koloničný – nynější děkan. 

Potom senioři přešli do budovy nedaleké Církevní konzervatoře Německého řádu na občerstvení a další program. Po občerstvení a vzájemném sdílení čekala na seniory poutavá přednáška salesiána P. Františka Bezděka. Při své přednášce použil i myšlenky R. Rohra k ujištění seniorů o tom, jak jsme každý potřebný, každý z nás je dílem Božím, každý z nás je pozván k přebývání s Hospodinem, „na hostinu, na kávu, nebo na víno” ke stolu s Trojicí Boží… Přednáška měla dvě části.  Každou z nich začínal lektor písní a hrou na kytaru, a tak si senioři dokonce společně zazpívali. Při poděkování P. František s úsměvem řekl, že i on sám odjíždí ze setkání se seniory povzbuzený.

Třetí částí Pouti seniorů v Opavě byl krásný koncert studentů konzervatoře společně s pedagogy. Vyslechli jsme například Sonátu pro dvě zobcové flétny G dur, skladatele Jeana Baptiste Loeilleta, Trio G dur Johanna Christiana Bacha pro flétnu, housle a klavír, nebo známou árii z opery Hubička Bedřicha Smetany – Ukolébavka Vendulky. A mnoho dalších krásných skladeb. To vše se skvělým a poutavým komentářem MgA. Zdeňka Kapla, který si pro nás připravil zajímavosti ze života prezentovaných hudebních skladatelů. 

Tím jsme zakončili naši Pouť seniorů v Opavě, která se celá nesla ve znamení vzájemného sdílení, povzbuzení, optimismu a radosti – ke které nám přispělo i krásné, slunečné počasí. 

Ludmila Kaňoková a Lenka Putzlacherová

IMG 2565

Komentovaná prohlídka konkatedrály s generálním vikářem Mons. Janem Czudkem. Foto: Vojtěch Orlík

Pin It