Ostrava/Odry – Adaptační pobyty i výlety mohou na úvod školního roku nastartovat dobrou atmosféru ve třídách. Přichystali jsme průřez aktivitami našich středních škol, se kterými vstoupily do nového školního roku. BiGy v Ostravě oslavilo Den církevních škol výletem na Svatý Kopeček u Olomouce. Oderská Střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky České vyšle co nevidět svůj sbor DATIO do dalekého Finska.

BiGy před poutním kostelem na Svatém Kopečku. Foto: Jarmila Johnová

Biskupské gymnázium v Ostravě se vydalo na Školní pouť na Svatý Kopeček

Den církevních škol jsme letos společně oslavili poutí na Svatý Kopeček u Olomouce. Ta se konala v pátek 15. září 2023 a zúčastnila se jí téměř celá škola – učitelé, žáci i někteří ze správních zaměstnanců. Kolem půl osmé ráno byly pro účastníky pouti přistaveny autobusy, které je odvezly na vlakovou zastávku do Velké Bystřice. Odtud se pak všichni vydali pěšky po turistické značce směr Svatý Kopeček. Kromě scholy našeho gymnázia. Tu odvezl autobus až nahoru na poutní místo. 

Poté, co všichni poutníci dorazili, jsme v bazilice Navštívení Panny Marie slavili mši svatou k poctě svaté Ludmily, patronky církevních škol. Bohoslužbu svým zpěvem doprovázela naše schola. V promluvě bylo nejprve připomenuto duchovní téma pro letošní školní rok a tím je „cesta“. Zazněla zde slova Antoine de Saint-Exupéryho, který v knize Citadela říká: „Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli.“

V textu Matoušova evangelia se četl úryvek, ve kterém se Ježíš překvapivě představuje jako ten, který nepřináší pokoj, ale meč. K tomu bylo vysvětleno, že Ježíš je a zůstává dárcem pokoje, ovšem nenabízí nám žádný nejistý nebo zdánlivý klid. Daruje nám pokoj, ke kterému se musíme probojovat. Opět zazněla slova Exupéryho, který v této souvislosti říká: „Neboť drásá-li člověka nějaký rozpor, není správné volit nejistý a nehodnotný klid za cenu slepého přijetí jednoho ze dvou prvků rozporu. Vyhýbá se snad cedr větru? Co by tím získal? Vítr ho drásá, ale i otužuje.“

Celý záznam promluvy tak jako sestřih poutě naleznete na našem školním youtube. Jedinečnou atmosféru pouti dokreslilo nejen slunečné počasí, ale i nádhera podzimní přírody. Na Svatém Kopečku jsme prožili opravdu krásné a nezapomenutelné okamžiky, za které jsme Bohu neskutečně vděční. Veliké díky patří všem, kteří pomáhali s organizací poutě, s natáčením, přípravou a průběhem bohoslužby, kteří nás podpořili modlitbou a samozřejmě všem, kteří se pouti zúčastnili. Bez vás by to nebylo ono.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=Ce2atvcDj30

Odkaz na promluvu: https://www.youtube.com/watch?v=Qgv5q4jxanw

P. Tomáš Čirž, školní kaplan

Odry: adaptační pobyty i příprava na velkou hudební cestu do Finska

Na Střední škole pedagogické a střední škole zdravotnické sv. Anežky České se konec prázdnin a začátek září nesl v duchu pěveckých zkoušek. Školní sbor DATIO se totiž vydává koncertovat do Finska. Z Oder odjíždějí v sobotu 23. září a my budeme jejich cestu na diecézních komunikačních kanálech sledovat. „Tato cesta se koná na pozvání pana velvyslance. Studentky navštíví také hlavní města pobaltských republik: Vilnius, Rigu a Tallin. Ve Vilniusu a Tallinu zazpívají při mších svatých. V Helsinkách vystoupí v samostatném koncertu, který pořádá české velvyslanectví u příležitosti Dne české státnosti,“ uvádí ředitelka škola Pavla Hostašová.

Přidáváme ale také krátkou reportáž z adaptačního pobytu třídy 1. ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky:

 odry slepicka

Teambuilding studentek z Oder. Nalevo stojí školní kaplan P. Jan Slepička. Foto: z archivu školy.

Dne 11. – 13. září se třída PMP1 zúčastnila adaptačního kurzu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Studentky se ubytovaly ve vagonu, což bylo pro spoustu z nich velice zajímavým a dobrodružným zážitkem. Středisko mládeže si připravilo pestrý a nabitý program, do kterého se velmi rády zapojily. Široká nabídka her, například Kdo je kdo, Kde to je, Selfietime, Minutové rande a další, vystřídaly i přednášky na poutavá témata sebepoznání a spolupráce.

Během dne si do areálu chodily hrát malé děti a studentky, jakožto budoucí učitelky, se nebály a ihned si s nimi začaly hrát a trávit čas. Byla to pro ně menší praxe, ve které obstály bravurně. Poslední večer se konal táborák, při kterém jsme zpívali a užívali si společné chvíle. Celý adaptační kurz byl povedený, a tak bychom chtěly všem moc poděkovat za pěkně zpracovaný program.

Mgr. Sára Stankušová (třídní učitelka PMP1)

Pin It