Diecéze – I předposlední zářijový víkend bude hudební. Do Kopřivnice přijede Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. V kostelích v Hlučíně a Staré Bělé zase vystoupí violoncellista Christophe Coin. Kromě Svatováclavského hudebního festivalu ale muzikální střípky přidá také varhanní koncert v Karviné nebo hudební připomínka 120. výročí od zřízení samostatné farnosti v Lubině u Kopřivnice. Přečtěte si také, co se v diecézi chystá na státní svátek 28. září!

379996297 770836991718662 5506546072879749467 n

O minulém víkendu se pořadatelům Svatováclavského hudebního festivalu povedlo vyprodat místecký farní kostel sv. Jana a Pavla. Foto: Ivan Korč

Pátek 22. září

Od 13:30 do 18:00 se uskuteční v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity program Prevence je lepší než demence, které vzniká ve spolupráci s Charitou Ostrava.

V 18:00 zve Svatováclavský hudební festival do kostela sv. Václava v Moravské Ostravě na koncert nazvaný Haydn / Vaňhal: mladí mladým. Vystoupí tam mj. karvinský sbor Permoník a Ostrava Youth Orchestra. O hodinu později (v 19:00) začíná v Hlučíně v kostele sv. Jana Křtitele vystoupení francouzského violoncellisty Christopha Coina. Ten svůj program zopakuje v sobotu 23. září od 19:00 ve Staré Bělé.

Sobota 23. září

S biskupem Martinem se můžete v sobotu 23. září setkat v Bohuslavicích u Hlučína při udělování svátosti biřmování. Mše svatá začíná v 10 hodin.

Nevšední pozvánku na sobotní odpoledne posílá Spolek Stará Karviná utvořený kolem tzv. Šikmého kostela. „V sobotu 23. září odpoledne zveme všechny do staré Karviné na dvě výjimečné události. Ve 13:30 začíná u kostela sv. Petra z Alkantary krátká komentovaná procházka zaniklým městem. Zvláštností této procházky bude jazyk, protože průvodce návštěvníky provede v místním nářečí, tzv. po naszymu. V 16:00 bude vedle kostela, na místě bývalé fary, venkovní koncert spolku Soul z Rychvaldu. Těšit se můžete na zvuky bubnů djembe, kytary, perkusí, houslí i zpěv. Vystoupí také Jana a Vláďa Burdovi (francouzské písně a kytara) a kytarové duo My dva. Připraveno bude také posezení s možností zakoupení občerstvení,“ uvádí v pozvánce Tereza Ondruszová.

Odpoledne zve Charita Jeseník své zaměstnance a příznivce na VI. Charitní pouť, která tentokrát míří do jesenického děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá začíná ve 14 hodin a naváže na ni posezení na farní zahradě. Další pozvánky ke Dni Charity (27. září) naleznete ZDE.

Od 15:00 budou znít farním kostelem v Kopřivnici melodie gregoriánského chorálu v podání Scholy Gregoriana Pragensis, kterou vede David Eben. Koncert je součástí Svatováclavského hudebního festivalu.

Neděle 24. září

V neděli 24. září se napříč diecézi koná několik poutí. Ať už ke cti sv. Matouše (v Hati budou mše svaté v 7:00 a v 8:30 a v Jílovci u Fulneka ve 14:00) nebo sv. Michaela Archanděla (v Dětřichovicích v 9:30 a na Dvořisku v Kravařích v 10:00). Na pouť do Jílovce vyrazí poutníci také pěšky. Sraz je ve 12:30 u fulneckého farního kostela a ve 13:00 u kostela v Děrném.

Biskup Martin bude v neděli 24. září biřmovat ve farnosti Střítež u Českého Těšína. Mše svatá tam začíná v 10:30.

Odpoledne se konají koncerty v Karviné-Fryštátě (16:00) a Lubině (17:00).

Víkend v diecézi uzavře Večer chval ve farním kostele v Kopřivnici, který začíná v 17:45.

Čtvrtek 28. září

Pomalu se začíná plnit také nabídka akcí na státní svátek 28. září. Chystá se mj. závěrečný koncert Svatováclavského hudebního festivalu v ostravské katedrále, kde zazní mj. Glagolská mše Leoše Janáčka.

Z duchovních akcí už teď můžeme zmínit poutní mši svatou ve Václavovicích, kterou tam bude od 9 hodin celebrovat salesián P. Michael Martinek. Po mši svaté následuje diskuze na téma synodalita v církvi. Farnost Štramberk zve na tzv. Horovou pouť s poděkováním za vše dobré uskutečněné ve městě i celé zemi s prosbou o pomoc do následujících let. Akce začı́ná mšı́ svatou v kostele na náměstı́ v 8:30, pokračuje pobožnostı́ a zamyšlenı́m v 10:10 u křı́že na hoře Kotouč, národnı́ hymnou u sochy sv. Václava, a končı́ občerstvenı́m a přátelským setkánı́m v Národnı́m sadu v 11:00.

Své patrocinium má také ostravský kostel sv. Václava. Poutní program je tam následující:

  • v předvečer slavnosti ve středu 27. září 2023 mše sv. v 18.00 hod. a po ní modlitba za národ 
  • v den slavnosti ve čtvrtek 28. září 2023 mše sv. v 7.30 hod. s modlitbou ranních chval, v 9.30 hod. za poutníky a farníky a v 18.00 hod. 

Nadační fond Betlém nenarozeným zve na Putování ke kořenům na horu Radhošť. Sraz v 9h na parkovišti u hotelu Ráztoka, ve 13 hodin mše svatá s úmyslem za obnovu úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti v našem národě. Více na www.nfbetlem.cz

Další program ke 28. září zveřejníme začátkem příštího týdne v diecézním kalendáři na našem webu.

Pin It