Diecéze – Přicházející víkend je vrchovatě nabitý zajímavými nabídkami akcí, ať již duchovními, tak i kulturními. Kam se tedy vydáte? Na Otcovo srdce do Frýdku, na Třebovický koláč, na pouť na Cvilín nebo Maria Hilf anebo vás zaujme festival ostravského Centra pro rodinu Fandíme rodině? Ale navštívit můžete i některý z koncertů, poděkovat v Havířově-Bludovicích spolu se včelaři za úrodu, v Karviné si vyslechnout přednášku Kateřiny Lachmanové nebo v Hukvaldském Hubertu o Návratu orla skalního do ČR. Rozsah toho, co můžete o víkendu zažít, je opravdu široký, tak vám přejeme, ať si dobře vyberete a hlavně si odpočinete a načerpáte.

Pátek 15. září   

Horní Benešov – V kostele sv. Kateřiny proběhne od 17.00 charitativní Koncert pro Emičku. Vystoupí Bea Dostálová, Zdeněk Hlávka a Václav Fajfr. Dobrovolné vstupné poputuje k Emičce Šustkové.

Supíkovice – V rámci Dittersova festivalu vystoupí v 18.00 v supíkovickém kostele soubor Adamus ensemble z Prahy. Zazní díla A. Dvořáka, J. S. Bacha či G. F. Händela. Vstupné 200 Kč.

Hukvaldy – HUBERT, Hukvaldský biskupský environmentální resort, zve od 18.00 na přednášku: Návrat orla skalního do ČR s ornitologem, ekologem a bývalým senátorem Petrem Orlem. Ochraně životního prostředí se Petr Orel věnuje více než 40 let. Inicioval vznik Národní sítě záchranných stanic pro živočichy a sám je dlouholetým vedoucím Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Léta se věnuje projektu Návrat orla skalního do české přírody, za jehož úspěšnou realizaci získal Cenu Ivana Dejmala.

Sobota 16. září 

Kylešovice – Charita Opava zve na Benefiční sportovní den pro hospic, který se uskuteční od 9.00 do 13.00 v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích. Výtěžek z akce bude věnován mobilnímu hospici Pokojný přístav. Program zde.

Maria Hilf  – Na Pouti národů bude v 11.00 sloužit mši svatou biskup Martin David.

Havířov-Bludovice – U kapličky sv. Ambrože poděkují včelaři za úrodu, a to v rámci akce zvané Zamykání úlů. Začátek akce je ve 14.00. Poté se přítomní přemístí do včelařského areálu na posezení s country kapelou Sedl Band. Bude příležitost ochutnat med, medovinu a pobesedovat se včelaři. Plakátek zde.

Karviná – V rámci poutě k Povýšení sv. Kříže ve farním kostele ve Fryštátě se uskuteční duchovní příprava farnosti, a sice ve formě sobotního odpoledne s Katkou Lachmanovou. Od 14.30 bude mít v Katechetickém domě přednášku na téma „Slovo o kříži: Kříž jako strom života“, která vyústí do adorace v kostele.

Čeladná – U Bedřichova kříže, nedaleko bývalého Resortu Srdce Beskyd v lokalitě Podolánek, se uskuteční poutní mše sv., jejímž hlavní celebrantem bude P. Andrej Slodička z farnosti Ostravice. Po bohoslužbě zvou Biskupské lesy na občerstvení.

Ostrava-Vítkovice – Festival Fandíme rodině!, pořádaný Centrem pro rodinu, se uskuteční od 13.00 do 16.00 v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na Syllabově ulici. Vystoupí na něm Pavel Helan, Moravský folklorní soubor Ševčík, Studio G – divadlo pro děti, nebudou chybět klaunský workshop či dílny pro děti. Program zde.

Horní Domašov – V rámci festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se koná od 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele koncert Vyznání strun. Trio Moraviensis (Magdalena Malá / housle; Petra Machková-Čadová / violoncello; Ilona Růčková / cembalo) zahraje díla Mozartova, Haydnova, Čartova či Štěpánova. Vstupně 200 Kč.

Neděle 17. září 

Třinec – Na pouti ke cti Alberta (patriarchy Jeruzalémského, mučedníka, hlavního patrona kostela) budou mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8.00 a 17.00 polsky.   

Karviná-Fryštát – Program na pouti k Povýšení sv. Kříže: 7.30 mše sv. v polštině; 9.00 slavnostní mše sv. v češtině (obě bude sloužit P. Petr Rak, farář ŘKF Hlučín); 15.00 Farní den a rodinné odpoledne možnost posezení a občerstvení před farou, zábavný program (nejen) pro děti, skákací hrad odpolední program pořádá místní organizace KDU-ČSL.

Široký Brod – Pouť k Povýšení sv. Kříže se koná od 7.45.

Chuchelná – Pouť k Povýšení svatého Kříže se uskuteční v 8.30.

Borová – Krmaš – mše sv. u příležitosti 350 let od posvěcení kostela – proběhne od 9.30, kdy ji bude sloužit P. Jan Czudek.

Dolní Životice – Od 10.00 bude probíhat mše svatá u poutní kaple svatého Salvátorka.

Ludgeřovice – Osmnácté Putování po kapličkách začíná v 15.15 od obecního úřadu Markvartovice. Po cestě bude znovu posvěcen obnovený kříž rodiny Masných. Na konci cesty v Ludgeřovicích v CMŠ bude připraveno občerstvení a skákací hrad.     

Ostrava – V rámci Třebovického koláče bude v 10.00 sloužena mše svatá v Třebovickém parku za doprovodu scholy No Problema. Součástí akce bude např. i koncert Bratří Ebenů v 17.30.

Cvilín – V tamním poutním kostele na hlavní pouti ke cti Panny Marie Bolestné bude biskup Martin slavit od 10.30 mši svatou. 

Stará Ves u Rýmařova – Pouť ke cti Povýšení sv. Kříže se koná od 10.30.

Moravský Beroun – Pouť k Povýšení svatého Kříže proběhne ve 14.00 v kostele tohoto patrocinia, stojícího na návrší na okraji města.  

Melč – Pouť na Maria Talhof se koná u příležitosti 27 let od posvěcení obnoveného poutního místa. Bohoslužba začíná ve 14.30.

Hamrová u Jeseníku – Pouť v místní kapli proběhne od 15.30.

Dolní Benešov – Zábřeh – V kostele sv. Urbana se od 16.00 koná koncert CHVÁLY – k oslavě Boží. 

Borová – V rámci krmaše proběhne mše svatá v 9.30 a slavnostní koncert v 16.00.

Karviná-Fryštát – Během festivalu Karvinské varhany zazní v 16.00 v kostele koncert. Na varhany zahraje J. Doležel, na trubku J. Vitinger.  

Místek – V rámci Svatováclavského hudebního festivalu se v 16.00 uskuteční v kostele sv. Jana a Pavla koncert Vivaldiho Stabat mater a Nisi domus. 

Pin It