Hlučín – Nové auto pro domácí péči si bude moci pořídit Charita Hlučín. Byla vybrána jako jedna ze sedmi organizací prezidentem republiky Petrem Pavlem při rozdělování nevyužitých prostředků na volební kampaň.

Charita Hlučín„Této velkorysé finanční podpory si velmi vážíme a z celého srdce za ni děkujeme. Peněžní prostředky použijeme na pořízení nového automobilu pro domácí zdravotní péči. Vozidlo budou využívat naše všeobecné sestry k dopravě za nemocnými klienty z Hlučínska,“ uvádí Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín.

Charita Hlučín pomáhá potřebným na Hlučínsku od roku 1991, a když se právě v oblasti Domácí péče ohlédneme za rokem 2022, dozvíme se, že v ní našlo oporu 650 klientů z Hlučínska. To není málo a v suchých číslech to znamená, že odbornou péči – 8 390 převazů, 1 076 odběrů nebo 380 injekčních aplikací – jim zdravotní sestry poskytly během 10 000 návštěv v jejich prostředí u nich doma. Na poli pomoci lidem nejsou v Charitě Hlučín sami, každý den ze všech svých sil pomáhají také sociální pracovníci, pečovatelky, asistentky a další pomocní pracovníci.

Prezident Petr Pavel rozdělil sociálně, zdravotně a jinak veřejně prospěšným organizacím, které sídlí zejména ve strukturálně postižených krajích, celkem 2 350 000 korun. Každá obdarovaná organizace pak získala stejný finanční díl v hodnotě 335 000 Kč. Přehled o situaci v krajích získal prezident Petr Pavel již při svých dřívějších návštěvách těchto regionů (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj), kde se zajímal o konkrétní problémy místních občanů, možnosti rozvoje nebo posilování sociální soudržnosti.

Povinnost rozdělit přebytečné prostředky z kampaně ukládá prezidentu Zákon o volbě prezidenta republiky; výše prostředků i jejich konkrétní rozdělení je poté zcela na volbě zvoleného prezidenta.

Pin It