Diecéze - Tato slova zazněla ve svědectví jedné z jeho účastnic. Organizátoři celoročního setkávání opět zvou svobodné mladé lidi ve věku od 17 do 30 let k účasti na něm. Zájemci, kteří hledají pomoc při rozlišování svého životního povolání, se mohou hlásit do 1. září. 

plakat2023 scaled„To nejcennější, co si z kurzu odnáším, je prostá, ale hluboká pravda: pokud chceme zaslechnout Boží hlas, pokud chceme v srdci cítit, kam nás volá, musíme s Ním trávit čas,“ pokračuje svědectví. Také proto se celý rok jednou za měsíc schází společenství složené z účastníků, kněží a řeholníků, které se spolu modlí, sdílí a vzdělává se na přednáškách. „Čas adorace, modlitby a čtení Písma byl pro mě velmi důležitý a cenný. Velkým darem pro mě bylo společenství, dar nových přátelství! Bylo nesmírně povzbuzující vidět, že na cestě hledání nejsem sama, že jdeme všichni za Pánem a vzájemně se podpíráme. A člověk se tolik nenasměje, když je sám,“ zdůrazňuje bývalá účastnice. V propozicích kurzu se účastníci dozvědí, že nebudou zahálet ani mezi jednotlivými setkáními. Na každý den dostanou samostatnou práci s Božím slovem, aby si k němu prohloubili vztah, a hlavně se naučili znát důvěrně Boží hlas ve svém životě. Závěr celého kurzu patří společným exerciciím, které probíhají v čase prázdnin.

„Jsem si jistá, že bychom byli jako ovce bez pastýře, nebýt skvělých duchovních s velkým a otevřeným srdcem, kteří nás na naší cestě provázeli, a věřím, že stále provázejí. Vědomí, že se mám na koho obrátit, že je sestřička, kněz, který mě zná, který zná můj příběh, je ochoten mi poradit, povzbudit, modlit se za mě, je obrovská milost! Po skončení kurzu jsem začala aspiranturu, protože jsem cítila, že budu v životě šťastná pouze tehdy, bude-li Hospodin v jeho středu. Pokud váháte, neváhejte a přihlaste se,“ zakončuje své svědectví. 

Zahajovací víkendovka Kurzu Samuel se bude konat 16. a 17. září v klášteře sester alžbětinek v Jablunkově. Další setkání budou odpolední a na různých místech diecéze. Přihlášky zájemci najdou na webových stránkách: kurzsamueldoo.wz.cz.

Převzato z KT č. 32

Pin It