Ostrava - V červnu naše diecéze získá nového jáhna a kněze. Po dvou letech tak zažije opavská konkatedrála jáhenské svěcení. V ostravské katedrále se kněžské svěcení uskuteční po třech letech. Jáhenské svěcení v Olomouci přijme také karmelitán a rodák z Frýdlantu nad Ostravicí Norbert Smeja. Přijměte pozvání na tyto velké slavnosti.

jahenske2021

Ilustrační foto: Pavel Zuchnický

V sobotu 17. června se znovu do opavské konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie vrátí liturgie jáhenského svěcení. Přijme ho bohoslovec Vojtěch Buchta z farnosti Ostrava-Radvanice. Mše svatá vedená biskupem Martinem začne v 9.30. Pro radvanickou farnost je svěcení velkou událostí. Už o den později se tam chystá farní den, ve kterém tamní farář P. Marek Jargus propojí dvě farní „poprvé“. Kromě prvního jáhenského kázání Vojtěcha Buchty se uskuteční také slavnost prvního svatého přijímání. Na mši svatou v 9 hodin naváže farní kavárna a odpoledne od 15 hodin grilování.

Budoucí jáhen Vojtěch Buchta napsal pro čtenáře časopisu OKNO krátké svědectví: „Při jednom jáhenském svěcení, kterého jsem se zhruba před deseti lety účastnil, mě velmi zasáhlo poděkování onoho jáhna Bohu za dar povolání. Jáhenskou (potažmo kněžskou službu) jsem tehdy vnímal spíše jako oběť a nepříjemný sebezápor, nikoli jako něco, zač by měl člověk projevovat vděčnost. Postupem času se můj pohled radikálně otočil a dnes i já nepřestávám žasnout nad tím, k čemu jsem vlastně byl pozván. Jáhenské svěcení tedy vnímám jako velký dar a zároveň jako důležitý úkol ve službě Bohu a církvi.“

Ostravsko-opavské diecéze se týká také jáhenské svěcení, které se uskuteční o týden později v Olomouci. V hejčínském kostele sv. Cyrila a Metoděje přijme z rukou biskupa Josefa Nuzíka svěcení karmelitán Norbert Smeja. Rodáka z Frýdlantu nad Ostravicí doprovodí také jeho rodná farnost. Mše svatá začíná v sobotu 24. června v 10 hodin.

Ve stejný den (24. června) přijme v ostravské katedrále Božského Spasitele v 9.30 kněžské svěcení jáhen Jan Slepička. Ostravský rodák prožil svou dvouletou jáhenskou službu v Papežské koleji Nepomucenum v Římě a v oderské farnosti. Tam byl ustanoven také jako kaplan na škole svaté Anežky České. Novokněz pak bude slavit primiční mši svatou v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu ve čtvrtek 29. června od 17 hodin.

Jáhen Jan Slepička do úvodníku červnového vydání diecézního zpravodaje OKNO napsal mj. následující věty: „Duch svatý se musí zmocnit života kněze, jeho vůle, jeho jednání, jeho těla a on sám všemu vtiskuje znamení kněžské služby. Prosme zvláště v tomto měsíci za kněze, aby byli opravdovými Božími služebníky naplněnými Duchem svatosti.“

Pin It