Diecéze – Přemýšlíte, kam se vydat o víkendu? Zajímá vás kultura, sport nebo hledáte spíše duchovní prožitek? Ten vám nabídnou poutě, májová mše svatá, žehnání božích muk a na závěr velikonoční doby slavnosti seslání Ducha Svatého. Již páteční večer nabízí minimálně dva zajímavé kulturní zážitky. V přehledu najdete také samostatný výčet sobotních vigilií.  

PÁTEK 26. 5.

18.30 Divadelní představení o P. Henkesovi ve Strahovicích s názvem „VYBOJOVÁNO“ se uskuteční v kostele sv. Augustina.    

19.30 Benefiční koncert Centra pro rodinu a sociální péči s Janáčkovou filharmonií Ostrava zazní v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

SOBOTA 27. 5.           

8.00 Ministrantský fotbalový turnaj v Jablunkově začne v 8.00 mší svatou v kostele Božího Těla, poté se sportovci přesunou na fotbalový stadion.

10.30 Mše svatá a májová pobožnost se bude konat na poutním místě Panna Maria ve Skále u Spálova.

15.00 Poutní mše svatá bude slavena ve hřbitovní kapli Panny Marie v Chomýži.

15.00 Žehnání božích muk proběhne v Hájově.

16.00 Svatodušní varhanní koncert  v Ostravě-Radvanicích zahraje Pavel Rybka. V 17.30 bude mše svatá a do 20.00 možnost adorace.

17.00 Pouť k Navštívení Panny Marie připravili v Děhylově

18.00 Večer chval proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích. Během večera je možnost svátosti smíření.

NEDĚLE 28. 5.            

8.00 Během I. velké frýdecké pouti budou mše svaté slouženy v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00 hodin v bazilice.  

8.30 Pouť k Duchu Svatému bude slavena v Ostravě-Zábřehu, hlavním celebrantem poutní mše svaté bude P. František Staněk. V sobotu jsou věřící zváni do kostela Svatého Ducha od 19.00 do 20.00 na adoraci.

9.00 Pouť k Navštívení Panny Marie se koná v Rýmařově-Lipkách.

9.30 Slavnost Seslání Ducha Svatého s udílením svátosti biřmování oslaví v biskup Martin David v ostravské katedrále Božského Spasitele. V 11.00 jsou všichni zváni na faru na společné svatodušní setkání Svatý Duch? Na faře bude ruch.

9.30 Mši svatou na pouti k Seslání Ducha Svatého v kostele sv. Ducha u opavských minoritů bude sloužit P. Jan Biernat, OSA.

10.00 Pouť ke cti sv. Viléma proběhne ve Vřesině u Hlučína.

10.30 Pouť k Navštívení Panny Marie se uskuteční v Nižních Lhotách.

14.00 Spolu na palubě se jmenuje nedělní zábavné odpoledne pro děti a rodiče v Komenského sadech v Ostravě. Na hry soutěže zve do 18.00 společnost Dlaň životu. Stánek s registrací bude v parku v blízkosti Nové radnice.

15.30 V rámci májových pobožností po děkanátu bude sloužena mše sv. v kapli Panny Marie v Nýznerově.

17.00 Duchovní koncert Gloria v podání Smíšeného pěveckého sboru, Musica Priboriensis a Komorního orchestru Kopřivnice zazní v kostele sv. Valentina v Příboře. 

19.00 Koncert slovenské kapely Longital ve Frýdku se uskuteční na farní zahradě, nebo na balkoně farního kostela (podle počasí).

VIGILIE V DIECÉZI

SOBOTA 27. 5.

Večer chval s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru u sv. Martina v Krnově začne v 17.00 hodin. Po chválách Boha zpěvem, tancem, malbou nebo i tichem bude na faře krátké agapé.

Od 17.00 bude na faře setkání mládeže a pak v 19.00 svatodušní vigilie jako vedená adorace spojená s rozjímáním Božího slova v kostele sv. Martina ve Frenštátě p/R.

Netradiční svatodušní vigilii pod širým nebem prožijí od 19.00Domaslavicích

V předvečer Letnic budou od 19.00 hodin v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze bdít a od 23.00 prožijí mši svatou.

Vigilie se mší svatou s dodatečnými čteními, adorací Nejsvětější Svátosti s litanií a prosbami o dary Ducha Svatého bude slavena od 19.00 v minoritském kostele sv. Ducha v Opavě.

Během Svatodušní vigilie konané od 19.30 do 21.30 v kostele sv. Anny v Havířově budou věřící obnovovat své biřmovací závazky.  

Svatodušní vigilie s adorací Nejsvětější Svátosti oltářní a modlitby k Duchu Svatému se uskuteční od 19.30 do 22.00 v kostele sv. Vavřince v Bílově.

Ve 20.00 začíná v místeckém kostele sv. Jana a Pavla vigilie Letnic s Božím slovem, adorací, modlitbou za vylití Ducha Svatého a chválami.

Na vigilii Seslání Ducha svatého a adoraci od 20.00 a na mši svatou ve 23.00 jsou věřící zváni také do kostela Božího Těla v Jablunkově.

Pin It