Opava-Vlaštovičky – V čtvrtek 4. května si opavská Charita připomněla výročí jednoho důležitého podpisu. Právě před třiceti lety totiž sestry dominikánky předaly Charitě svůj někdejší klášter v Opavě-Vlaštovičkách. Z polorozbořeného domu se po nezbytných úpravách stal domov pro zrakově postižené (Dům sv. Cyrila a Metoděje). Podobná služba tehdy v širokém okolí scházela.

DSC 6006

Foto: Charita Opava

Dům sv. Cyrila a Metoděje poskytuje zhruba dvacítce obyvatel podporu k co nejsamostatnějšímu životu. Cílem je učit nevidomé starat se o vlastní domácnost a dovést je k přechodu k samostatnému bydlení.  

Charita na oslavy třicátin pozvala také nástupkyně těch, které dům na okraji Vlaštoviček kdysi postavily. Za Českou kongregaci sester dominikánek přijely tři řeholnice – sestra Štěpánka Šenkeříková z Bojkovic, sestra Miriam Hřebačková z komunity ve Střelicích u Brna a sestra Bedřiška Neradová z Prahy. Společně se skupinkou zakladatelek opavské Charity mohly sledovat, jak charitní dům vzkvétá. Prohlídka vedená vedoucí domu Zuzanou Janků začala v kanceláři u počítačů, kde si můžou klienti domu vyřizovat elektronickou poštu díky speciálním klávesnicím a dalším vychytávkám. Cesta dál vedla po chodbách kolem bytů klientů až ke kapli.

Hosté tam spolu s několika klienty a obyvateli Vlaštoviček slavili mši svatou, kterou sloužil opavský děkan P. Václav Koloničný spolu s P. Markem Večerkem z Opavy-Jaktaře. „Křesťan není člověkem širokých cest a stojatých vod,“ zaznělo v homilii P. Koloničného, který děkoval zakladatelům domu za odvahu, se kterou se při zakládání domu nenechali odradit pohledem na ruinu.

Na budování Domu sv. Cyrila a Metoděje se pak vzpomínalo při besedě, kterou za opavskou Charitu moderoval její mluvčí Ivo Mludek. „Bylo krásné si připomenout, jak se všechno to naše snažení, všechny dobré úmysly nakonec neztratily, ale zúročily v tomto krásném příběhu,“ zhodnotila za všechny nadějeplné setkání jedna ze zakladatelek Charity Opava Anna Ekslerová.

Celý poutavý příěh domu ve Vlaštovičkách najdete na stránkách Charity Opava (https://www.charitaopava.cz/clanek/nadejeplne-setkani-k-vyroci-30-let-od-chvile-kdy-se-zacala-psat-nova-historie-klastera-ve-vlastovickach/2734).

Pin It