Cvilín – V neděli 30. dubna se na své pouti setkaly na Cvilíně matky v požehnaném stavu. Mši sv. sloužil rektor tohoto poutního chrámu P. Sebastian Gruca, OFMConv, ke cti sv. Jany Mollové – Italky, která v roce 1962 obětovala svůj život za život svého dítěte. Po mši sv. pak budoucím maminkám individuálně požehnal Nejsvětější Svátostí.

Pouť matek v požehnaném stavu, jež proběhla poslední dubnovou neděli v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže na Cvilíně, nebyla něčím novým. Navázala na roky 2015 a 2016, kdy se podobné poutě na Cvilíně konaly rovněž.

Celebrant mše sv. P. Sebastian nejprve v krátkosti obeznámil přítomné s heroickým aktem lásky sv. Jany Mollové, které lékaři v době, kdy čekala své čtvrté dítě, diagnostikovali rakovinný nádor. Tato Italka tehdy rezolutně odmítla možnost zachránit si život tím, že podstoupí potrat. Raději volila smrt, než aby zabila své dítě.

Po bohoslužbě byla na programu krátká adorace, při níž zazněly mj. tyto modlitby: „Děkujeme Ti, Pane, za tu milost, kterou jsi obdařil zde přítomné páry, za to štěstí, které v těchto dnech a týdnech mohou naplno žít, a na přímluvu Panny Marie a sv. Jany Mollové Tě prosíme, abys nastávající rodiče posílil v očekávání toho všeho, co je čeká. […] Chceme Tě též prosit za ty manžele, jimž se dítě počít nedaří, chceme prosit na přímluvu Panny Marie a sv. Jany Mollové za to, abys i jim požehnal, aby se i oni mohli radovat ze svého dítěte,“ zaznělo mimo jiné.

Následně se P. Gruca v prosbách o přímluvu „za zdárný porod stávajících maminek i za početí maminek budoucích“ obrátil na Pannu Marii a sv. Janu Mollovou, kterou oslovil i v závěrečné prosbě: „Tys, sv. Jano,  řekla: ,Ježíši, dej mi vytrvalost v tom, co jsem si stanovila, a učiň, abych vždy plnila Tvou vůli.‘ Prosíme tě o přímluvu, abychom totéž dokázali nejen říkat, ale i žít.“

Poté už nastávající matky, jakož i ženy, které si chtěly vyprosit dar početí, přistupovaly jednotlivě ke klekátku, kde jim P. Gruca v tichosti požehnal monstrancí s Nejsvětější Svátostí. Sjelo se jich na tuto pouť zhruba patnáct, převážně z jiných farností, než je ta krnovská. Dlužno dodat, že celý obřad byl oděn v důstojném hávu a celý měl intimní ráz. I proto nedoprovázejí tento článek žádné fotografie. Na mnohých z těch, jež pod svým srdcem nosí plod lásky, bylo též vidět pohnutí. Ostatní přítomní si mohli uvědomit, jak velkou věcí a milostí je dar života.

P. Gruca již nyní zve na příští pouť, která se na Cvilíně, dá-li Pán, uskuteční rovněž v poslední dubnovou neděli, tj. v sousedství svátku sv. Jany Mollové, která v liturgickém kalendáři připadá na 28. duben. „Přijeďte k naší nebeské Mamince poděkovat za své děti nebo prosit za to, abyste děti mohly mít,“ říká. „Můžete ale přijíždět kdykoli, nejen na tuto pouť." Zvláště v dnešní době, kdy tolik schází úcta k počatému životu, jsou podobné poutě či modlitby tak aktuální.

Pin It