Olomouc - Ve vedení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci (AKS) dojde v následujících měsících ke změně. Na pozici rektora semináře po šesti letech služby skončí P. Pavel Stuška a novým rektorem se od 1. července 2023 stane P. Vít Hlavica.

20221009103645.sv. hubert.pala.16

Končící rektor P. Pavel Stuška. Foto: Pavel Langer/Člověk a Víra

Na změně ve vedení instituce, která nyní připravuje na kněžství 10 bohoslovců pro tři diecéze moravské církevní provincie, se administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík dohodl s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze biskupem Martinem Davidem.

„Děkuji otci Pavlu Stuškovi za dosavadní službu rektora semináře. Neúnavně se nasazoval v oblasti oprav, vnitřního chodu a uspořádání kněžského semináře, mnoho času investoval do formace bohoslovců, se kterými prožíval jejich přípravu na kněžství. Tuto formaci také obohatil o nové pohledy a prvky. Spolu s ostatními biskupy moravské církevní provincie mu děkuji za jeho neúnavné nasazení. Nicméně společně s nimi jsem se rozhodl, vzhledem k mimořádné náročnosti této služby, aby od nového akademického roku převzal štafetový kolík P. Vít Hlavica, který nyní působí jako farář ve Vizovicích a děkan vizovického děkanátu,“ uvedl biskup Josef Nuzík.

„Děkuji Pánu Bohu, že jsem mohl v semináři sloužit jako rektor. Své poslání jsem vnímal jako službu těm, kdo byli se mnou a kolem mě. Bylo to vzájemné poznávání a směřování. Děkuji otcům biskupům moravské provincie za důvěru, ostatním představeným semináře, představeným teologického konviktu a všem bohoslovcům, se kterými jsem se tu šest let mohl setkávat, a také zaměstnancům semináře, kněžím mentorům, farářům a představeným dalších seminářů za všechno, co pro olomoucký seminář během oné doby vykonali,“ shrnul své působení v čele instituce odcházející rektor P. Pavel Stuška, kterého od léta čeká působení v některé z farností diecéze, a dodal: „Novému otci rektorovi přeji od Pána Boha vše potřebné pro jeho službu, skvělé spolupracovníky, hodně zdraví a sil.“

S farní pastorací se naopak loučí nově jmenovaný rektor AKS P. Vít Hlavica, který posledních pět let sloužil jako farář a děkan ve Vizovicích. „Pán Bůh vstupuje do našeho života i nečekaným způsobem, jak chce on. Jsem rád, že jsem mohl být a žít ve svých třech farnostech, spolupracovat s kněžími vizovického děkanátu a objevovat spolu se zdejšími lidmi Boží přítomnost a blízkost. Děkuji všem, kteří mně pomáhali,“ ohlíží se za pomalu končícím působením a pokračuje: „Velice si vážím všech předchozích představených kněžského semináře v Olomouci. Jsem si vědom toho, že se formace a příprava bohoslovců na kněžské poslání mění a v mnohém také liší od doby, kdy jsem sám v semináři žil. Je na místě zvlášť poděkovat otci Pavlu Stuškovi, který odvedl velkou práci při úpravě budov a samotném fungování semináře, ale hlavně ve způsobu formace a vzdělávání moravských bohoslovců.“

Kněžský seminář je zařízení římskokatolické církve, ve kterém se kandidáti v souladu s církevními směrnicemi připravují na kněžství integrální formací osobnosti a studiem teologie – bohosloví. Při formaci v kněžském semináři je kladen důraz především na lidskou, duchovní, intelektuální a pastorační dimenzi. V České republice existují dva kněžské semináře. Bohoslovci českých diecézí (Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice) se připravují na kněžství v Arcibiskupském semináři v Praze a studují na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři se připravují moravští bohoslovci (diecéze Olomouc, Brno a Ostrava-Opava), kteří studují na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. V budově semináře sídlí také Teologický konvikt, který slouží kandidátům římskokatolického kněžství k přípravě na budoucí formaci a studium v kněžských seminářích a na teologických fakultách v naší zemi.

(převzato z webu www.ado.cz)

Pin It