Opava – Celou noc a celý den bude znít opavskou konkatedrálou Boží slovo. Do tamního druhého ročníku projektu „Čtení Bible 24“ se stále můžete zapojit. Začíná se v pátek 31. března v 18 hodin a končí v sobotu 1. dubna ve stejný čas.

05

Maraton čtení z Písma se rozběhne v pátek 31. března v opavské konkatedrále. Mezi první lektory se zařadí biskup Martin David, primátor Tomáš Navrátil nebo opavský děkan P. Václav Koloničný. Z knihy Genesis bude číst také židovský rabín Petr Tesař. Nejen v první hodině, ale i v pozdějších nočních časech a během soboty bude znít konkatedrálou též hudba v podání studentů Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Čím víc bude noc postupovat k ránu, tím novější biblické knihy budou čtenáři otevírat. Mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní to bude například Sírachovec, před východem Slunce se budou recitovat žalmy. V sobotním dopoledni se lektoři a jejich posluchači přesunou k evangeliím, odpoledne bude patřit Skutkům apoštolů a Zjevení Janovu. Po celých 24 hodin bude konkatedrála otevřená pro kohokoliv, kdo bude chtít nastražit sluch k poslechu Božího slova. V době psaní článku bylo stále možné se přihlásit mezi čtenáře, a to na webu (bible24.farnostopava.cz).

Více o projektu píšou sami organizátoři:

Projekt Bible24 má svůj počátek v Římě, kde se v bazilice Santa Croce in Gerusalemme u příležitosti zahájení Biskupské synody katolické církve o Božím slově v říjnu 2008 předčítalo z Bible nepřetržitě sedm dní a šest nocí. Čtení zahájil papež Benedikt, po něm následovalo 1452 čtenářů z nejrůznějších společenských skupin a vrstev, od obyčejných italských rodin a dětí přes celebrity showbyznysu až po bývalé prezidenty Italské republiky, včetně zástupců jiných náboženství. Každý čtenář četl 6–7 minut, přičemž každých devadesát minut čtení bylo proloženo deseti minutami hudby. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském Brodě, kde se z Bible předčítalo čtyřiadvacet hodin. V roce 2010 pomyslnou štafetu převzali ve farnosti u sv. Cyrila a Metoděje v Brně–Židenicích a v roce 2011 se uskutečnil třetí ročník v pražském kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Celodenní a celonoční čtení Bible se stalo již tradicí v Olomouci, kde tento projekt funguje od roku 2013. Při čtyřiadvacetihodinovém čtení biblických úryvků se vystřídá cca 120 lidí různých věkových kategorií a sociálních vrstev. Kromě farníků se do čtení zapojí nejen představitelé politického, akademického a společenského života, ale i sportovci, studenti, zástupci jiných církví, občanských iniciativ a řada dalších. Zapojit se mohou i nevěřící. Jedinou požadovanou podmínkou je respekt ke Slovu. Každý může číst, pokud má k biblickému textu maximální úctu. Do čtení se tedy může zapojit každý zájemce, který se přihlásí na stránce projektu www.farnostopava.cz/bible24/. A nemusí jen aktivně číst, ale i kdykoliv v průběhu 24 hodin přijít do konkatedrály a čtené texty si poslechnout.

Bible24 Opava 2023 1

Pin It