Opava – Po sobotní oslavě u boromejek ve Městě Albrechticích navštívil apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude T. Okolo také opavskou farnost při konkatedrále. Při mši v neděli 26. března tam mluvil mj. o procesu výběru biskupa pro naši diecézi.

nz62718

Autorem fotografií je Roman Polách ze spolku Člověk a Víra.

Do nedávno opravené konkatedrály vstoupil nuncius Okolo v průvodu ministrantů, bohoslovců i opavských kněží. Kromě místního děkana P. Václava Koloničného koncelebrovali také vojenský kaplan P. Kamil Vícha a P. Norbert Maria Hnátek, OT, biskupský delegát P. Jan Czudek a biskup Martin David, který nuncia do Opavy pozval.

Liturgie páté postní neděle přinesla v evangeliu příběh o Lazarovi, kterého Ježíš vzkřísil. Nuncius, který modlitby z misálu i velkou část kázání pronášel v češtině, v homilii položil každému otázku k zamyšlení, jak konkrétně Ježíš vstupuje do jeho rodiny: „Ježíš měl rád celou rodinu Lazara, Marie a Marty. Cítili se tam jako doma. Proto Ježíš řekl: ‘náš přítel Lazar spí.‘ Betánie byla blízko Jeruzaléma. Právě z Betánie vystoupil Ježíš do Nebe. Svou návštěvou v Betánii přišel Ježíš ukázat, že jeho mesiášská přítomnost je vnímatelná v našich domovech, v našich rodinách, v našich mezilidských vztazích.“

Nuncius ale část kázání věnoval také procesu výběru nového sídelního biskupa. Na nástupce Mons. Františka Václava Lobkowicze totiž diecéze čeká déle než rok. „Svatý otec nás přivedl na cestu synodálního procesu a říká, že každé jmenování by mělo vycházet ze synodality. Abyste neměli fake news, tak vám dám správné informace,“ podotkl Mons. Okolo s tím, že věřící mají jako Boží lid právo vědět, jak to s hledáním nového biskupa vypadá. Zmínil také, že ostravsko-opavská diecéze čeká na nového biskupa déle, než bylo dříve obvyklé. „Pokud už diecézi vede biskup apoštolský administrátor, obvykle bývá právě on jediným kandidátem na sídelního biskupa. Bylo zvykem mít v tomto čase už potvrzení vašeho biskupa. Lidé se mě ptají: proč to teď tedy trvá tak dlouho?“ uvedl nuncius a začal vysvětlovat, že dotazník rozesílaný kněžím, laikům i řeholníkům v souvislosti s výběrem nového biskupa je díky synodálnímu procesu ještě obsáhlejší než dřív. „Cokoliv tam lidé napíšou, to beru velmi vážně a doptávám se zpět. To je důvod, proč proces výběru biskupa trvá tak dlouho. O vašem apoštolském administrátorovi ale nejsou žádné pochybnosti,“ ujistil diecézi Mons. Okolo. Proces je nadále otevřený a výsledek záleží na papeži, uzavřel s výzvou k modlitbě.

Pin It