Město Albrechtice – Apoštolský nuncius Mons. Jude T. Okolo prožil poslední březnový víkend v naší diecézi. V první ze dvou fotogalerií dáváme nahlédnout do oslav ve Městě Albrechticích. Vyslanec Svatého stolce v ČR tam přijel oslavit sté narozeniny sestry Aloisie, se kterou se setkával na nunciatuře během svého prvního působení v Česku.

dsc1884

Autor fotografií: Aleš Repka / Člověk a Víra

„Dnes se ve vděčnosti modlíme se sestrou Aloisií, když slaví své sté narozeniny a prosíme za ni. Kéž jí Bůh dá sílu a zdraví, svatost života a štěstí,“ zmínil během kázání nuncius Okolo. Víru oslavenkyně, která žila svůj zasvěcený život navzdory komunistické perzekuci, přirovnal k příkladu Matky Boží. Právě o slavnosti Zvěstování Páně, kdy si připomínáme sílu Mariina rozhodnutí přijmout Ježíše, totiž boromejky slavnost uspořádaly.

Na závěr mše dostala sestra Aloisie dar od papeže Františka ve vatikánských barvách. Nuncius jí předal vysoké vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (Pro církev a papeže). Oslavenkyně pro Katolický týdeník zavzpomínala na první setkání s Mons. Okolo:

Měla jsem na starosti pana nuncia Coppu, a když jsem měla čas, tak jsem chodila do prádelny, tam jsem měla šicí stroj a zašívala jsem, co bylo třeba. Jednou jsem seděla u toho stroje a viděla jsem na dvůr. Přijel Jan (řidič nunciatury) a nový sekretář Okolo vystoupil. Mladý člověk to byl, takový štíhlý. A nikde nikdo. Sestry stály ve dveřích u kuchyně a nikdo se neměl k tomu, aby ho šel přivítat. Tak jsem šla a říkám mu: „Monsignore, já Vás vítám v Praze“. Nabízela jsem mu oběd. On říkal, že ne, že jedl cestou. Tak jsem říkala: „Tak Vás zavedu nahoru“. Zavedla jsem ho do kaple a říkala jsem, teď je ještě brzo po poledni a nuncius bude odpočívat, a to ho nemůžeme rušit. Tak já Vás hned zavedu do pokoje, kde si můžete odpočinout. Viděla jsem, že je unavený po cestě.

Další vzpomínku přinese příští Katolický týdeník a více o sobotní oslavě se dočtete také v dubnovém čísle Okna.

Boromejka Amidea Rybecká sepsala životopis jubilantky:

Sestra Aloisie se narodila 26.3.1923 v Hosíně, okres České Budějovice. Pochází za čtyř sourozenců, dvě starší sestry a mladší bratr. V době 2. světové války se vyučila dámskou krejčovou. Aby nemusela na práci do Německa, byla přijata jako pomocnice do prádelny českobudějovické nemocnice. Zde působily sestry sv. Karla Boromejského a mezi nimi i její rodná sestra. Po skončení války se sestra Aloisie rozhodla vstoupit do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Do noviciátu vstoupila 14. 8. 1947, první sliby složila 30. 10. 1949 a doživotní 28. 8. 1956.

Sestra Aloisie prošla za svůj život různé filiálky. Ve Šternberku 20 let pracovala v ústavu pro mentálně i fyzicky postižené děti. Dále byla jmenovaná představenou v domově důchodců v Moravských Budějovicích a v mateřinci ve Znojmě – Hradišti. Od roku 1980 do roku 1990 byla představenou v tajných komunitách, které se nacházely v Praze i Brně. Zde žila v rodinném domku v civilním oblečení a vytvářela zázemí i vychovávala tajně přijaté mladé sestry. Od roku 1990 do roku 2002 působila na pražské Apoštolské nunciatuře. Nyní žije mezi svými sestrami v komunitě v Městě Albrechticích.

Sestra Aloisie je člověkem žijícím nohama na zemi, a ve své víře se opírá o nebe. Celý život se s velkým taktem a pozorností starala o druhé, ať to byly nemocné děti, staří lidé, sestry i spolupracovníci. Všude, kde působila, s velkodušností nabízela své krejčovské umění a šila řeholní šaty mnoha svým spolusestrám, a to až do dnešních dnů. Dovedla vždy posloužit, poradit, rozdávat pokoj a radost. Jemný humor jí nikdy nescházel, dovedla jím nadlehčit i těžké a nepříjemné situace. Své stáří prožívá s velkou vděčností Bohu i lidem.

Pin It