Diecéze – Stejně jako v předešlých letech povedou i letos ostravsko-opavskou diecézí trasy tzv. Extrémní křížové cesty. Dílem tudy budou pouze procházet, např. Bílou Vodou, dílem zde budou vrcholit, kupř. na Cvilíně nebo na Maria Hilf.

Extrémní křížová cesta (dále jen EKC) má původ v Polsku, kde se úplně první uskutečnila r. 2009 z Krakova do Kalvárie Zebrzydowské. Postupně se rozšířila do celého Polska, v současnosti u našich severních sousedů probíhá na desítkách míst, ba dokonce do celého světa. Letos se uskuteční kupř. v Chicagu, Torontu, Cardiffu, Reykjavíku, Talinnu, Mnichově, Eindhovenu, Birminghamu, Corku, Madridu, Oslu, Levoči nebo na Oravě. Zapojili se do ní i věřící v České republice, letos konkrétně v Praze, Luhačovicích či v Borovanech v jižních Čechách.

Jedná se o dobrovolnou praktiku spočívající v ujití vybrané, často poměrně náročné trasy, a sice v nočních hodinách. Trasa má být nejméně 40 km dlouhá, připouští se ovšem výjimky. Její absolvování by mělo trvat alespoň 8 hodin a převýšení by mělo být nejméně 500 m. Účastníci při ní rozjímají o Ježíšově utrpení a překonávají sebe sama. Putuje se po jednom či ve skupinkách (tvořených maximálně deseti lidmi), pokud možno mimo hlavní komunikace, přičemž od 1. zastavení je závazné mlčení, vyjma nahlas čteného rozjímání a modlitby na jednotlivých zastaveních. Více o EKC najdete zde, v článku o loňských EKC v ČR, příp. v polštině zde.

Trasy EKC týkající se ostravsko-opavské diecéze povedou letos těmito lokalitami:

 

Červená trasa – Svatého Mikuláše

Gościce – Kamienica – Bílá Voda – Złoty Stok – Mąkolno – Płonica – Sosnowa – Śrem – Topola – Błotnica – Kamienica – Gościce

Délka: 45 km

Start: 24. 3. v 19.00 v kostele sv. Mikuláše v Gościcích

Přihlašování: do 23. 3.

 

Modrá trasa – Navštívení Panny Marie

Gościce – Kamienica – Bílá Voda – Złoty Stok – Mąkolno – Laski – Kłodzka Góra – průsmyk Łaszczowa – skalní útes u Barda – Bardo Śląskie

Délka: 40 km

Start: 24. 3. v 19.00 v kostele sv. Mikuláše v Gościcích

Přihlašování: do 23. 3.

 

Bílá trasa – Čenstochovská

Kostel Panny Marie Fatimské v Turze Śląské – Kolonia Fryderyk – Gorzyczki – Uchylsko – Olza – Buków – Krzyżanowice – Nowa Wioska – Píšť

Délka: 30 km

Start: 24. 3. ve 20.00 v kostele Panny Marie Fatimské  

 

Červená trasa – Sv. Jana Pavla II.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kępnici – Las Lipowski – Szybowice – Werzbiec – Moszczanka – Pokrzywna – Góra Zamkowa – Velká Stříbrná – průsmyk Mokra – pramen sv. Rocha – Zlaté Hory – Maria Hilf

Délka: 40 km

Start: 31. 3. v 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kępnici

Přihlašování: do 30. 3.

 

Trasa Sv. Jakuba

Trasa: Lubrza – Jasiona – Prudnik – Prudnik Las – Dębowiec – Wieszczyna – Pokrzywna – Cicha Dolina – Biskupská kupa – Zlaté Hory – Maria Hilf

Start: 31. 3. ve 20.00 v kostele sv. Jakuba v Lubrze

Délka: 35 km

 

Žlutá trasa – Bl. M. Tomaszka a Z. Strzałkowského

Trasa: Głubczyce – Gadzowice – Rusín – Hrozová – Pelhřimovy – Barykady –Radynia – Pietrowice – Ciermięcice – Krnov – Cvilín

Délka: 34 m

Start: 31. 3. ve 20.00 v minoritském kostele v Głubczycích

 

Trasa Panny Marie Fatimské

Zamarski – Gumna – Bażanowice – Dzięgielów – Leszna Górna – Malá Čantoryje – Velká Čantoryje – Soszów – Stożek – Kubaloka – Stecówka

Start: kostel sv. Rocha v Zamarskách, 6. 4. v 18.00

Délka rasy: 39 km

 

Vybavte se na cestu: nápoje a potraviny, teplé bundy, čepice, rukavice, dobré boty, pláštěnka, baterka (nejlépe vpředu „čelovka“) a ruční svítilna, náhradní baterie, plně nabitý mobilní telefon, karimatku, reflexní prvky nebo vesta. Zájemci si mohou připravit vlastní dřevěný kříž.

Důležité! Účast na EKC je na vlastní nebezpečí. Neposkytuje se pojištění ani lékařská péče. Bezpečnost na trase bude záviset hlavně na vás samých. Řiďte se obecnými pravidly silničního provozu.

Doporučujeme zajistit jednotlivou dopravu, která vás odvede z cesty, pokud nebudete schopni pokračovat v cestě. Před odjezdem informujte blízké o vaší účasti v EKC, uveďte mapu a vysvětlete průběh trasy.

Pin It