Krnov - V pondělí 27. února se v Krnově uskuteční pietní vzpomínka na oběti totalitních režimů, jejíž součástí bude především mše sv. ve farním kostele sv. Martina. U oltáře stane P. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské, který je zároveň autorem několika publikací o osobách totalitními režimy pronásledovaných. O některých z nich pohovoří na následné besedě na faře.

Tato akce, pořádaná záměrně okolo neblahého 25. února, má už v Krnově tradici. Uskutečňovala se nejen ve farním chrámě, nýbrž i v kostele bratří minoritů. Pravidelně sem bývali zváni kněží, kteří byli žalářováni zejména v době rudé totality. Jako první přijal v r. 2007 pozvání P. Stanislav Lekavý, po něm do tohoto slezského města zavítali např. P. Antonín Huvar či P. František Lízna, SJ, ale i Dominik kardinál Duka.

Součástí většiny těchto pietních akcí bývá rovněž následná beseda s dotyčným knězem, při níž zavzpomíná na dobu svého věznění. Mezi hosty, kteří o svých osobních zkušenostech se žalářováním v minulosti vyprávěli, byli nicméně i laici, jako např. paní Věra Sosnarová, která přežila gulag, potažmo pan Leo Žídek, vězněný v 50. letech.  

Krnovské farníky zpravil o této problematice i historik Mgr. Vojtěch Vlček a letos na něj naváže P. Jan Larisch, jenž se již řadu let zabývá různými osobnostmi naší diecéze, mj. i těmi, které na vlastní kůži poznaly německé či komunistické lágry.

Učiní tak po mši sv., kterou bude sloužit 27. února od 17.00 v kostele sv. Martina, na poblízké faře, kde bude opětovně přítomen taktéž již zmíněný pan Leo Žídek.

Na fotografii je socha Panny Marie – Těšitelky zarmoucených, umístěné v krnovském kostele sv. Martina. Jedná se o kopii originálu sochy tajně dopravené roku 1942 z krnovského kláštera salvátoriánů do koncentračního tábora v Dachau pro útěchu tamních 3000 vězněných katolických kněží.

Pin It