Ostrava - Z kostelů postupně mizí vánoční stromky, čtyřicet dní po slavnosti Narozen Páně přichází ve čtvrtek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu. Liturgicky je spojený s průvodem a žehnáním svíček. Pro řeholníky je to navíc po 27. Den zasvěceného života. V ostravsko-opavské diecézi zamíří řeholníci a řeholnice s biskupem Martinem Davidem na svou pouť v sobotu 4. února.

dso6273

Snímek: Ivana Bužková / Člověk a Víra

„Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu," zpívá se na Hromnice během úvodního průvodu. Společný zpěv prokládají slova Simeonova chvalozpěvu: Nyní můžeš Hospodine propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji..." (Lk 2, 29-32). Úryvek z Lukášova evangelia o tom, jak Josef s Marií přinášejí malého Ježíše do jeruzalémského chrámu, se čte také během bohoslužby slova. Ve farnostech často mše svatá na Hromnice začíná v zadní části kostela, odkud kněz s ministranty s rozžatými svícemi průvodem přicházejí do presbytáře. Požehnané svíce v tu chvíli drží i ostatní věřící.

Už třetím rokem se lidé na Hromnice můžou sejít také v opavském kostele sv. Jana Křtitele, o který se stará zapsaný spolek Kostel svatých Janů. Záře svíček osvětlí kostel při bohoslužbě, kterou od 18. hodiny povede P. Kamil Vícha. Svíčky vyrobené klienty Charity Opava budou také k prodeji a výtěžek pomůže s opravami kostela.

Se svátkem Uvedení Páně do chrámu je už od pontifikátu papeže Jana Pavla II. spojená oslava Dne zasvěceného života. U nás v diecézi poslední dva ročníky ovlivnila covidová pandemie (v roce 2021 se řeholníci a řeholnice setkali s biskupem Martinem v ostravské katedrále, loni setkání hostili pallotini ve Fulneku). Letos se pořadatelství zhostí ostravští salesiáni. Součástí programu bude také přednáška salesiána P. Michaela Martinka na téma Posynodální snění s papežem Františkem. Na sobotní poledne je pak plánovaná mše svatá v salesiánském kostele sv. Josefa, ke které se může kdokoliv připojit.

Svíce hrají svou roli také v páteční liturgii v den památky sv. Blažeje. Tehdy věřící můžou přistoupi ke svatoblažejskému požehnání, které uděluje kněz držící překřížené svíce. V církevní tradici se lidé utíkali k sv. Blažejovi s prosbami o přímluvu v případě onemocnění krku.

 

 

Pin It