Jablunkov – Tříkrálová sbírka 2023 postoupila do další fáze. Hlavní zodpovědnost se přesunula od tříkrálových skupinek na pracovníky charit, obecních a městských úřadů, kteří pokladničky rozpečeťují a počítají výnos sbírky.

scitani

Snímek Lucie Szotkowská

Někde se počítá na každém obecním úřadě zvlášť, Charita Jablunkov má ale jinou strategii. Na rozpečeťování pokladniček se každoročně scházejí v jednom z charitních domů zaměstnanci a zástupci všech třinácti zapojených obcí. Tentokrát otevřeli 129 pokladniček ve čtvrtek 19. ledna a už odpoledne zavládla v charitě vlna radosti. Ve srovnání s rokem 2022 přibylo v kasičkách bezmála sto tisíc Kč, znova se tak posunul místní rekord. „Vybrali jsme 1,348 milionu Kč. Některé obce zaznamenaly výrazný nárůst. Díky tomu, že nebyl sníh, jsme se dostali i na místa, kam to v minulosti kvůli počasí nešlo,“ uvádí ředitelka jablunkovské charity Lucie Szotkowská. Podrobnější pohled do statistik ukazuje, že třeba ve městě Jablunkov koledníci vybrali o 75 tisíc Kč více než v předešlém roce. Samotné rekordy ale nejsou tak důležité jako štědrost každého dárce. Díky ní můžou v Jablunkově po Tříkrálové sbírce vybavit terapeutickou místnost pro klienty Denního stacionáře sv. Josefa, zafinancovat nákup automobilu pro pečovatele nebo se připravovat na budoucí výstavbu nové pobytové služby.

Sečteno mají také v Charitě sv. Martina na Bruntálsku (581 357 Kč), v Charitě Nový Jičín (868 638 Kč), v Charitě Krnov (583 440 Kč), v Charitě Bohumín (556 152 Kč) nebo na Jesenicku (833 605 Kč). Průběžné výsledky na úrovni jednotlivých obcí můžete sledovat na webu: www.trikralovasbirka.cz.

Pin It