Diecéze – Vánoční doba nedělí, ve které slavíme Křest Páně, končí, tak se za ní pojďme ohlédnout ve snímcích fotografů Člověk a Víra.

Na Štědrý den 24. 12. byly v mnoha farnostech mše svaté zaměřené na děti. V katedrále během ní děti uvedly pásmo o narození Páně – Živý betlém. Před ní si děti mohly děti zdobit svůj stromeček a po mši sv. bylo požehnání svící ke štědrovečerní večeři. Nechyběla ani pozornost k vánočnímu stromečku.

Fotogalerie: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Ve frýdecké bazilice sloužil pastýřskou mši sv. pro rodiče s dětmi P. František Boldy. I odtud si lidé odnášeli do svých domovů světlo z Betléma.

Fotogalerie: Josef Cinciala / Člověk a Víra

Ve Frýdlantu nad Ostravicí ji na Štědrý den slavil P. Lukáš Engelmann.

Fotogalerie: Jan Kalenský / Člověk a Víra

V kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích předcházel dětské půlnoční mši svaté Živý betlém.

Fotogalerie: Michael Bujnovský / Člověk a Víra

Slavnost Narození Páně slavil 25. 12. v katedrále biskup Martin.

Fotogalerie: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

První Vánoční svátek slavený v kostele sv. Jana a Pavla v Místku celebroval místecký kaplan P. Václav Rylko.

Fotogalerie: Ivana Bužková / Člověk a Víra

Biskup Martin David si přišel odpočinout k jesličkám. Navštívil jednu z největších výstav betlémů v republice, pořádanou Josefem Kleinwächtrem ve dnech 26. a 27. 12. ve Frýdku-Místku. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout kolem 250 ks různých betlémů – od těch úplně miniaturních až po větší dřevěné sochy – a zaposlouchat se do živé vánoční hudby.

Fotogalerie: Ivana Bužková / Člověk a Víra

Poslední den v roce 2022 se uskutečnila i tradiční pěší pouť Ostravou k Panně Marii, Matce Boží do kostela sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě.

Fotogalerie: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

V kostele sv. Václava v Moravské Ostravě proběhl 3. 1. 2023 Tříkrálový koncert, na kterém zpívala Kněžská gregoriánská schola. Na závěr přítomné pozdravil a udělil jim požehnání biskup Martin David.

Fotogalerie: Vojtěch Curylo / Člověk a Víra

Pin It